55.000 tỷ khởi động dự án cao tốc Bắc – Nam với 6 – 10 làn xe

Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Thông báo kết luận nêu rõ, Bộ Giao thông tải đã rất khẩn trương sẵn sàng các phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Với mục đích tới năm 2020 nước ta có khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc.

Chính phủ quyết tâm thực hành đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam theo nhạo báng độ PPP, với ý thức quyết liệt, sáng tỏ, không tham nhũng, hoang toàng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông tải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch phát hành mạng đường bộ cao tốc vietnam tới năm 2020 và định hướng tới năm 2030 theo hướng điều chỉnh diện tích quy hoạch tuyến cao tốc Bắc – Nam thành 6 – 10 làn xe cho ăn nhập với tình hình phát hành thực tại của sơn hà; thực hành cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch.

Về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất thực hành phóng thích mặt bằng toàn tuyến các đoạn sẽ được tiếp tục đầu tư trong thời đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 theo diện tích Quy hoạch đã được chuẩn y.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án quốc gia hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thời đoạn 2016-2020 để thực hành các dự án; giao Bộ Giao thông tải lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ định thầu tham mưu lập dự án và tham mưu kiến tạo theo quy định; Bộ Giao thông tải tổng hợp vào cơ nhạo báng, nhạo báng độ đầu tư phổ biến để thông báo Bộ Chính trị, Quốc hội. Việc chọn lọc nhà đầu tư phê chuẩn đấu thầu cạnh tranh, trên cơ sở kiến tạo kỹ thuật được phê chuẩn.

Bộ Giao thông tải lãnh đạo Tư vấn chủ động lập các dự án đầu tư yếu tố để triển khai xây đắp ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư toàn tuyến.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông tải chủ trì, kết hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước vietnam xây đắp cơ nhạo báng, nhạo báng độ đầu tư dự án, trên ý thức ngặt nghèo, vâng lệnh luật pháp, nhưng cần tạo động lực hấp dẫn đầu tư, trình Chính phủ quyết định; đưa vào nội dung tờ trình Quốc hội xin quyết định chủ trương đầu tư đối với các cơ nhạo báng vượt thẩm quyền của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giám định Nhà nước để giám định dự án theo đúng quy định.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Trả lời