Bà Rịa – Vũng Tàu: Diện tích tối thiểu để tách thửa đất có thể chỉ 36m2

Theo dự thảo thì quy mô tối thiểu và kích tấc còn lại sau khi tách thửa đất (không bao gồm phần quy mô hành lang lộ giới, đường liên lạc đã có quy hoạch) phải bảo đảm các điều kiện:

Đối với đất ở đã xây đắp nhà đất:

Áp dụng tại địa bàn các phường có quy mô và kích tấc thửa đất quy mô 40m2 và có cạnh tiếp giáp với đường liên lạc không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36m2 và có cạnh tiếp giáp với đường liên lạc không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m;

Áp dụng tại địa bàn thành phố, các xã và huyện Côn Đảo có quy mô và kích tấc thửa đất: 40 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường liên lạc không nhỏ hơn 4m;

Đối với đất ở chưa xây đắp nhà đất:

Áp dụng tại địa bàn các xã, phường, thành phố thuộc thành phố và Trung tâm huyện Côn Đảo có quy mô và kích tấc thửa đất: 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường liên lạc không nhỏ hơn 5m; Áp dụng tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo có quy mô và kích tấc thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường liên lạc không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất thương nghiệp phục vụ và đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp:

Diện tích và kích tấc thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường liên lạc không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất nông nghiệp: Diện tích 500m2.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hành tách thửa theo quy định quản lý đồ án đó.

Theo N.Vũ

Người tiêu xài

Trả lời