Bài toán chuyển đổi đất của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Sáng 28-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi chạm chán với hơn 120 trí thức thành thị. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nhân nói muốn lắng nghe quan điểm các nhà khoa học về làm thế nào phát huy hàng ngũ trí thức để phát hành TP.

Mong muốn được các nhà khoa học góp quan điểm cho sự phát hành của TP, ông Nhân đã nêu ra nhiều số liệu của nền kinh tế lớn nhất cả nước.

Ông Nhân cho rằng, TP.HCM là TP phục vụ – công nghệ song cơ cấu sử dụng đất bất hợp lý. Trong khi đất nông nghiệp nhiều nhưng chiếm giữ tỷ lệ thấp hơn so với công nghệ – phục vụ. Cụ thể, năm 2015 quy mô đất nông nghiệp là 118.052 ha nhưng chỉ đem lại giá trị thực tiễn 6.494 tỷ đồng (tỷ lệ 0,89%), giá trị ngày càng tăng/ha đất đạt 55 triệu đồng. Trong khi đất công nghệ – phục vụ chỉ có 14.264 ha nhưng đem lại giá trị thực tiễn 726.978 tỷ đồng (tỷ lệ 99,11%), giá trị ngày càng tăng/ha đất đạt 50.966 triệu đồng.

Từ đó, ông đặt vấn đề có nên chuyển một phần đất nông nghiệp thành đất cho phát hành công nghệ, phục vụ. Ông giả thiết, nếu chuyển đổi 1/3 đất nông nghiệp để phát hành công nghệ – phục vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP có thể tăng thêm 2,73 GDP thành thị (273% GDP thành thị).

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ trí thức sáng nay
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chạm chán trí thức sáng nay

Còn nếu chuyển đổi 1/3 quy mô đất nông nghiệp sang phát hành công nghệ – phục vụ thì thuế thu nhập tăng thêm từ sinh sản công nghệ – phục vụ ở phần đất này là 54,7% GDP thành thị, bằng 62 lần giá trị ngày càng tăng của cục bộ sinh sản nông nghiệp bây chừ.

Phân tích như thế, ông Nhân đưa ra bài toán lớn cho TP là phải phát huy khoáng sản đất bằng cách rà soát lại quy hoạch phát hành và quy hoạch sử dụng đất của TP, phải quy hoạch quỹ đất cho phát hành công nghệ, phục vụ tương xứng với tỷ lệ công nghệ, phục vụ trong cơ cấu kinh tế TP (99%) để thú vị đầu tư mạnh mẽ và phát huy tối đa nguồn lực nhân loại của TP. Quy hoạch đất cho liên lạc theo chuẩn mực quốc tế và quy hoạch đất cho cây cỏ để tạo không gian sống xanh, sạch cho 30 năm tới.

Đồng thời, cơ cấu lại item nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao. Phát huy nguồn lực của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân và DN Nhà nước như phải thú vị đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mạnh mẽ hơn nữa, tăng tỷ lệ vốn FDI gấp 1,5 – 2 lần bây chừ; hỗ trợ kinh tế tư nhân phát hành vượt bậc; nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DN Nhà nước.

Tại buổi chạm chán, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra nhiều bài toán lớn khác như liên kết, hiệp tác để phát hành; TP phải trở thành thành thị sáng dạ, nơi đáng sống, nơi đáng tới như xây đắp chính quyền sáng dạ, công dân sáng dạ, công ty sáng dạ, phục vụ sáng dạ nhằm giải quyết bốn giảm (ngập nước, ô nhiễm không gian, kẹt xe, tù nhân)…

Ngay sau lời gợi mở của ông Nguyễn Thiện Nhân, các đại biểu khởi đầu đóng góp quan điểm sôi nổi.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Kiến nghị Quốc hội ra quyết nghị đặc thù với TPHCM

Theo Tá Lâm

Pháp luật TPHCM