Cuối năm 2017, chung cư cũ ở Sài Gòn sẽ có diện mạo mới

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch công ty thực hành chương trình cải tạo, tôn tạo tầm thường cư cũ, xây đắp tầm thường cư mới thay thế tầm thường cư cũ được xây đắp trước năm 1975 trên địa bàn TP, thời đoạn 2016 – 2020.

Từ nay tới năm 2020, TP phấn đấu hoàn tất việc cải tạo, tôn tạo và đầu tư xây đắp mới thay thế ít ra 50% các tầm thường cư cũ được xây đắp trước năm 1975.

Chung cư 404 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP HCM) được cho là xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chung cư 404 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP HCM) được cho là xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập bất kỳ lúc nào.

Theo kế hoạch của UBND TP, việc khảo sát, kiểm tra hiện trạng tầm thường cư như quy mô đất, quy mô sàn xây đắp; số lượng căn hộ; nhân khẩu; tình trạng chiếm hữu… để phân loại sơ bộ, xác định các nhóm tầm thường cư cũng như kiểm định chất lượng toàn thể nhà tầm thường cư được xây đắp trước năm 1975, ban hành văn bản kết luận kiểm định chất lượng và văn bản thông tin kết luận kiểm định cho chủ chiếm hữu tầm thường cư hoàn tất chậm rì rì nhất trong 04 tuần 4.

Về cải tạo, tôn tạo: lập, duyệt và ban bố kế hoạch cải tạo, tôn tạo và điều chỉnh kế hoạch (nếu có) hoàn tất chậm rì rì nhất trong 04 tuần 4; riêng phần cải tạo, tôn tạo sẽ hoàn tất trước 04 tuần 12.

Về công việc chọn lựa lựa, xác nhận chủ đầu tư để xây đắp tầm thường cư mới thay thế tầm thường cư cũ, đối với các tầm thường cư có kết quả kiểm định là hiểm nguy thì phải công ty hội nghị nhà tầm thường cư để xét chọn lựa nhà đầu tư xây đắp lại tầm thường cư; trong trường thích hợp các chủ chiếm hữu tầm thường cư chọn lựa được nhà đầu tư bảo đảm thời kì theo quy định (tối đa 3 04 tuần kể từ ngày UBND quận công ty di dời nguy cấp để phá túa): giám định và xác nhận chủ đầu tư; bằng lòng phương án trợ thời cư, phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo đề nghị của nhà đầu tư đã thỏa thuận với các chủ chiếm hữu nhà tầm thường cư.

Trường thích hợp hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ chiếm hữu nhà tầm thường cư chưa chọn lựa được nhà đầu tư mà quốc gia phải cưỡng chế giễu phá túa và công ty thực hành việc đầu tư cải tạo, xây đắp lại nhà tầm thường cư: lập, giám định và duyệt phương án trợ thời cư, phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới; công ty giám định năng lực nhà đầu tư, đề nghị UBND TP xét xác nhận chủ đầu tư theo cơ chế giễu chỉ định. Việc này hoàn tất chậm rì rì nhất trong 04 tuần 9.

Đổi căn hộ tầm thường cư cũ lấy mới: Được không?

Theo Phan Anh

Người cần lao

Trả lời