Đăng ký mua và sử dụng đất của xã có được nhận bồi thường khi bị thu hồi ?

Bố tôi đã bỏ tiền ra mua thêm 1 sào 12 thước quỹ đất của địa phương để canh tác. Hiện giờ tôi vẫn còn giữ phiếu thu tiền ( 210.000đ) hồi năm 1993 nhưng trên phiếu chỉ ghi là ” thu tiền nhận ruộng” nhưng lại không ghi rõ là bao nhiêu m2. Hiện tại địa phương sẵn sàng có dự án đi qua khu vực đất ruộng nhà tôi đang canh tác. Ubnd xã họp, đo lại quy mô đất và định làm sổ đỏ cho quần chúng ở địa phương tôi ở. Nhưng về phần nhà tôi ubnd chỉ đồng ý làm sổ đỏ cho quy mô là 6 sào do chia lại ruộng rẫy năm 1993. Còn phần quy mô 1 sào 12 thước gia đình tôi mua ubnd xã đòi lại vì đó là quỹ đất của địa phương, mà có đền bù thì chỉ ở mức thấp thôi không làm sổ đỏ vào phần đất ấy. Vậy tôi xin hỏi ubnd xã làm như vậy có đúng luật đất đai không ? Chân thành cảm ơn trạng sư.

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tham mưu luật tham mưu luật pháp Đất đai, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Cảm ơn Bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho phòng ban tham mưu luật pháp đất đai của Công ty luật Minh Khuê, vấn đề người chơi quan tâm xin được bàn bạc cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

2. Luật sư tham mưu:

Về việc cơ quan có thẩm quyền chỉ giao đất cho 3 nhân khẩu trong gia đình người chơi trong khi bố và mẹ của người chơi vẫn còn ở độ tuổi cần lao, có vừa đủ năng lực hành vi dân sự vngoài ra có quy định mức giao đất ở địa phương người chơi là mỗi nhân khẩu đều được nhận 2 sào bắc bộ thì cơ quan có thẩm quyền đã làm sai quy định của luật pháp.

Việc bố người chơi đã mua thêm 1 sào 12 thước, có giấy công nhận đã thu tiền thì bố người chơi vẫn sẽ được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 100 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bất biến mà có một trong các loại giấy má sau đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hành hình thức đất đai của Nhà nước vietnam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng nhất thời Cộng hòa miền Nam vietnam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vietnam;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất lâm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng rẫy, Sổ địa chính trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993;

c) Giấy tờ thích hợp lí về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc của cải gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bàn bạc nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 được Ủy ban quần chúng cấp xã công nhận là đã sử dụng trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà đất thuộc chiếm hữu nhà nước theo quy định của luật pháp;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc hình thức cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy má khác được xác lập trước ngày 15 bốn tuần 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

Trong trường thích hợp bố của người chơi mua lại đất trong quỹ đất của xã để canh tác sau ngày 15/10/1993 thì vẫn có thể xin cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 101 Luật Đất đai 2013 như sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hiện mà không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian truân, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác lạ gian truân, nay được Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất công nhận là người đã sử dụng đất bất biến, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Điều 82.Luật đất đai 2013 quy đinh về Trường thích hợp Nhà nước thu hồi đất không được đền bù về đất như sau:

1. Các trường thích hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường thích hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường thích hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường thích hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Như vậy, trong trường thích hợp nhà nước có quyết định thu hồi phần đất bố người chơi đã mua để canh tác thì sẽ không được đền bù về đất nhưng được đền bù phí tổn đầu tư vào đất theo quy định tại điều 76 Luật Đất đai như sau:

“Điều 76. Bồi thường phí tổn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an toàn; phát hành kinh tế – xã hội vì lợi ích nhà nước, công cộng

1. Các trường thích hợp không được đền bù về đất nhưng được đền bù phí tổn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường thích hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho đơn vị thuộc trường thích hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường thích hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hành hình thức đối với người có công với cách mệnh;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, đô thị;

đ) Đất nhận khoán để sinh sản nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Trên đây là tham mưu của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác người chơi vui lòng liên can phòng bantham mưu luật pháp trực tuyến qua tổng đài máy tính bảng số: 1900 6162 để được trả lời.

Rất mong nhận được sự hiệp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp Đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời