Đồ nghề của phóng viên Giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ

Máy ảnh hiệu Zeiss Ikon do phái đoàn đại biểu miền Nam tặng bác Hồ khi ra Chiến khu Việt Bắc dự Đại hội Đảng năm 1951, Bác giao lại cho nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định sử dụng. Năm 1965, phóng viên ảnh Lâm Tấn Tài của TTXVN vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu đã sử dụng chiếc máy ảnh này để ghi lại những hình ảnh của đồng bào, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.Máy ảnh Zorki được phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng để chụp ảnh vùng căn cứ Tây Ninh và trận càn Junction City năm 1967.Máy ảnh Exakta, phóng viên ảnh Lâm Tấn Tài sử dụng để chụp ảnh ở đường Trường Sơn và căn cứ Sài Gòn – Gia Định từ năm 1966 – 1975.Máy ảnh Minolta, Thông tấn xã Giải phóng miền Nam cấp cho phóng viên Lâm Tấn Tài sử dụng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.Máy ảnh Minox, cực tình báo A11 – J22 cấp cho giáo viên bộ môn kỹ thuật điệp báo Trần Quốc Cương dùng làm tài liệu giảng dạy cho cán bộ tình báo hoạt động ở nội thành Sài Gòn từ năm 1968 – 1975.Máy quay phim National, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.Máy quay phim Arriflex loại 16mm, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.Máy rọi ảnh Magnifax, Tiệp Khắc viện trợ cho nhân dân miền Nam năm 1965, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng để phóng ảnh ở chiến trường Tây Ninh và Sài Gòn – Gia Định.Máy chiếu phim Elmo, ban biên tập Báo Công nhân Giải phóng dùng để chiếu phim tư liệu năm 1965.Đèn flash Kako P-5, phóng viên ảnh Lâm Tấn Tài dùng khi chụp ảnh Đại hội Quốc dân Miền Nam Việt Nam, thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam năm 1969.Đèn flash National Hyper, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.Đèn flash Seagull, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.Băng phim, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.

Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My

Máy ảnh hiệu Zeiss Ikon do phái đoàn đại biểu miền Nam tặng bác Hồ khi ra Chiến khu Việt Bắc dự Đại hội Đảng năm 1951, Bác giao lại cho nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định sử dụng. Năm 1965, phóng viên ảnh Lâm Tấn Tài của TTXVN vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu đã sử dụng chiếc máy ảnh này để ghi lại những hình ảnh của đồng bào, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-2

Máy ảnh Zorki được phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng để chụp ảnh vùng căn cứ Tây Ninh và trận càn Junction City năm 1967.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-3

Máy ảnh Exakta, phóng viên ảnh Lâm Tấn Tài sử dụng để chụp ảnh ở đường Trường Sơn và căn cứ Sài Gòn – Gia Định từ năm 1966 – 1975.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-4

Máy ảnh Minolta, Thông tấn xã Giải phóng miền Nam cấp cho phóng viên Lâm Tấn Tài sử dụng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-5

Máy ảnh Minox, cực tình báo A11 – J22 cấp cho giáo viên bộ môn kỹ thuật điệp báo Trần Quốc Cương dùng làm tài liệu giảng dạy cho cán bộ tình báo hoạt động ở nội thành Sài Gòn từ năm 1968 – 1975.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-6

Máy quay phim National, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-7

Máy quay phim Arriflex loại 16mm, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-8

Máy rọi ảnh Magnifax, Tiệp Khắc viện trợ cho nhân dân miền Nam năm 1965, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng để phóng ảnh ở chiến trường Tây Ninh và Sài Gòn – Gia Định.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-9

Máy chiếu phim Elmo, ban biên tập Báo Công nhân Giải phóng dùng để chiếu phim tư liệu năm 1965.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-10

Đèn flash Kako P-5, phóng viên ảnh Lâm Tấn Tài dùng khi chụp ảnh Đại hội Quốc dân Miền Nam Việt Nam, thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam năm 1969.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-11

Đèn flash National Hyper, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-12

Đèn flash Seagull, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.
Do nghe cua phong vien Giai phong trong khang chien chong My-Hinh-13

Băng phim, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng miền Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ.

Trả lời