Doanh thu quý 1/2017 của Sacomreal tăng mạnh nhờ bất động sản

Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 12 tỷ so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hoạt động tài chính tăng 53 tỷ so với cùng kỳ năm trước, đạt 68 tỷ đồng.

Cũng theo lên tiếng tài chính riêng quý I/2017, SCR đạt được lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước 142%.

Tính trong quý I/2017, tổng của cải của SCR đạt 6.900 tỷ đồng, tăng 518 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm giữ cốt tử từ các khoản phải thu cho vay dài hạn tăng 386 tỷ đồng do tăng đầu tư tạo ra dự án ở các đơn vị thành viên.

Trong cơ cấu tổng nợ thì nợ dài hạn đạt 668 tỷ đồng (chiếm giữ 10%), cốt tử là khoản vay và thuê tài chính dài hạn tài trợ dự án, nợ ngắn hạn đạt 3.035 tỷ đồng (chiếm giữ 44% nguồn vốn ) tăng 295 tỷ so với đầu năm tới nhiều phần từ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, trong đó phần đông là khoản phải trả cho đối tượng mua hàng.

Thực tế tiền này bản tính là doanh thu (tiền thu của đối tượng mua hàng trả trước mua dự án) được ghi trên khoản nợ của doanh nghiệp. Khi nào dự án được bàn giao thì toàn cục phần phải trả đối tượng mua hàng đó sẽ được chuyển qua thành doanh thu. Đây chỉ là khoản doanh thu chưa được ghi nhận.

Báo cáo dòng tiền cho thấy số dư tiền mặt SCR giảm nhưng đã được bù đắp từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng 117 tỷ so với đầu năm, đạt 357 tỷ.

Dự kiến trong quý II/2017,tinh hình kinh doanh của SCR sẽ khởi sắc, tổng doanh thu trong lên tiếng tài chính riêng dự định đạt 108 tỷ đồng tới từ doanh thu bất động sản và doanh thu cho thuê văn phòng. Lợi nhuận trước thuế dự định đạt 49 tỷ.

Được biết, năm 2017 SCR sẽ chú ý tạo ra mảng bất động sản. Mới đây, trong dịp ban bố đối tác chiến lược ngày 29/03/2017, SCR đã thực hành cam kết tạo ra sport cộng động ưng chuẩn việc kết hợp với Sở Văn Hóa Thể Thao TP.HCM doanh nghiệp hơn 10 môn học sport để huấn luyện như: Golf, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, võ thuật, yoga, cầu lông, bóng rổ, thể dục phương tiện, bơi lội…hướng tới đời sống ý thức, thể chất nhiều chủng loại, giàu có, phục vụ nhu cầu cần yếu cho người dân tại các dự án do SCR đầu tư.

Nam Anh

Theo Trí thức trẻ

Trả lời