Đòi lại diện tích đất bị cấp thiếu

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Tới năm 2006 thức giấc lấy đất làm đường và lấy của gia đình tôi 62 m2 đất thổ cư. Tới nay gia đình tôi còn 58 m2 đất thổ cư. Mẹ tôi muốn chia đất cho các con làm nhà vững chắc. Tuy nhiên, quy mô đất thổ cư còn lại không đủ chia, mà đất vườn thì không được làm nhà vững chắc. Anh em tôi đã nghĩ sẽ nộp tiền để chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư tuy nhưng giá quá cao.

Mặt khác năm 2001 đáng nhẽ gia đình tôi được cấp 300 m2 đất thổ cư chứ không phải 120m2 đât như trong sổ bìa đỏ. nhưng do cán bộ địa chính năm đó chỉ dẫn sai nên hơn 70 hộ dân chỗ tôi chỉ được cấp 120m2 đất thổ cư. Việc này chính quyền xã Thượng Đình và huyện Phú Bình đã biết từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết cho chúng tôi.

Vậy tôi xin hỏi trạng sư gia đình tôi phải làm thế nào để được cấp đất thổ cư trên quy mô vườn còn lại.

Xin cảm ơn !

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào người chơi,cảm ơn người chơi đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tham mưu luật đến Bộ phận trạng sư tham mưu luật pháp của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của người chơi đã được hàng ngũ trạng sư của Chúng tôi nghiên cứu và tham mưu chi tiết như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật khiếu nại 2011

Luật Đất đai 2013

Nghị quyết 56/2010/QH12 về thực hành Luật tố tụng hành chính do Quốc hội ban hành

2. Nội dung giải đáp:

Điều 204 Luật đất đai 2013 về giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai quy định:

“1. Người sử dụng đất, người có lợi quyền và bổn phận tương tác đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hành theo quy định của luật pháp về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hành theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính”

Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011 về thời hiệu khiếu nại quy định:

“Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường phù hợp người khiếu nại không thực hành được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công việc, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở lực khách quan khác thì thời kì có trở lực đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.”

Do đó, đến thời điểm ngày nay thời điểm khiếu nại về quyết định hành chính đã hết, do đó người chơi không còn quyền khiếu nại về việc cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất năm 2001.Nếu người chơi chứng minh được việc mình không khiếu nại được vì lý do đường đường chính chính trên thì người chơi có thể làm thủ tục khiếu nại.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 104 Luật tố tụng hành chính năm 2010:

“2. Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường phù hợp được quy định như sau:

a) 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;”

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, ứng dụng vào trường phù hợp của người chơi – đơn khiếu nại đã được gửi từ cuối năm 2012, đã quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết, vậy nên, nay, người chơi có thể khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12:

“Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hành việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện, quận, thị xã, đô thị thuộc thức giấc, Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương từ ngày 01 04 tuần 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án dân chúng theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Như vậy trong trường phù hợp này:

+ Nếu gia đình người chơi đã thực hành quyền khiếu nại quyết định trên đến Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND cấp thức giấc trong thời hạn từ ngày 01/06/2006 đến ngày 01/07/2011 thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm tính từ ngày 01/07/2011. Nếu gia định người chơi không thực hành hành vi trên thì thời hiệu khởi kiện từ tính từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính.

Như vậy, nếu xét về thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính thì tính đến nay đã thời hạn khởi kiện. Do đó, trong trường phù hợp này, người chơi không còn quyền khiếu nại, khiếu kiện về quyết định trên. Bạn có thể xin chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất để được mở mang quy mô đất thổ cư.

Mọi vướng mắc người chơi vui lòng bàn luận trực tiếp với phòng ban trạng sư tham mưu luật pháp trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900 6162 để nhận được sự tham mưu, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng!

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai – Công ty luật Minh Khuê