Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ được khai thác trong quý 1 năm 2018

Tuy nhiên, vướng mắc hiện thời của dự án này chính là gói vay bổ sung 250 triệu USD (do đội vốn) vẫn chưa được Ngân hàng xuất du nhập Trung Quốc (China Eximbank) “gật đầu” để giải ngân cho các nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt, việc chưa ký kết được gia hạn hiệp nghị tín dụng ưu đãi bên mua và ký kết hiệp nghị ưu đãi bố sung vẫn đang được phía vietnam và Trung Quốc thương lượng kiên cố tương tác đến thực hành dự án.

Ban Quản lý dự án đường sắt vẫn đang quyết liệt lãnh đạo nhà thầu khẩn trương triển khai, thực hành các hạng mục còn lại, khác lạ là các hạng mục “đường găng” tiến độ tương tác trực tiếp đến công việc vận hành chạy thử đồng thời khẳng định không lùi các mục đích đã đặt ra đối với dự án.

Giải thích về tuyến đường sắt thành phố Cát Linh-Hà Đông với chiều dài 13km này sẽ cần 658 nhân sự để dịch vụ, trong đó có 55 lái tàu, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt cho rằng, tuyến đường sắt thành phố khi đưa vào vỡ hoang sẽ dịch vụ hành khách đến 18 tiếng/ngày tương đương khoảng 2,5 ca chứ không phải chỉ 1 ca như các công việc hành chính thường nhật.

Các lái tàu, viên chức kỹ thuật… được đưa sang Trung Quốc tập huấn từ năm 2015 theo hiệp nghị ký kết giữa Chính phủ vietnam và Trung Quốc.

Theo Ban quản lý dự án, trong hơn 600 nhân công này có hơn 400 người được tập huấn vietnam, 200 người được cử sang Trung Quốc. 37 lái tàu sang Trung Quốc tập huấn đều là những lái tàu chính nên được tập huấn dài hạn nhất với 315 ngày. Toàn bộ kinh phí tập huấn nằm trong tổng kinh phí dự án.

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông do Bộ Giao thông Vận vận chuyển làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư ban sơ là 552 triệu USD; trong đó, vay vốn của Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ vietnam là 133 triệu USD. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD, tăng 250 triệu USD.

Dự kiến ban sơ đưa vào vỡ hoang năm 2016 nhưng phải điều chỉnh lùi đến năm 2018 mới vỡ hoang thương nghiệp.

Vay thêm Trung Quốc 250 triệu USD để làm đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Theo Việt Hùng

Vietnam+

Trả lời