Hà Nội chọn Công ty Nhật lập quy hoạch bãi đỗ xe ngầm 4 quận nội đô

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội, việc triển khai lập quy hoạch đồ án làm cơ sở quản lý, định hướng đầu tư các​ bãi đỗ xe ngầm, giải quyết nhu cầu cần kíp của Thủ đô về bãi đỗ xe của quần chúng, góp phần giải quyết ùn tắc liên lạc đang trở thành vấn đề bức xúc dân sinh của thành thị.

Ngoài ra, đồ án cần phải đưa ra các biện pháp phối thích hợp bảo tàng phát huy giá trị lịch sử trong khu vực nội đô, kết nối các trọng tâm thương nghiệp, văn hóa quan yếu của thủ đô đồng thời kết nối hạ tầng khu vực nội đô đang được triển khai, nghiên cứu.

Tuy nhiên, Tờ trình của thành thị Hà Nội công nhận, đồ án quy hoạch chuỗi hệ thống gara ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô thuộc những đồ án quy hoạch công trình ngầm ở khu vực thành phố trước hết ở nước ta, thành thị chưa có kinh nghiệm thực hành. Trước những đề xuất đó, việc cần kíp chọn lựa công ty tham mưu có kinh nghiệm đã từng thực hành đồ án tương tự là cấp thiết.

Qua rà soát các công ty tham mưu trong nước bây giờ đang hành nghề tham mưu tại vn chưa có công ty nào đã từng thực hành các loại hình đồ án tương tự như đồ án quy hoạch này, nếu công ty đấu thầu rộng rãi trong nước với gói thầu tham mưu lập đồ án quy hoạch sẽ không chọn lựa được nhà thầu trong nước nào có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hành và phục vụ được đề xuất của gói thầu.

Theo đề cương và khái toán tổn phí lập quy hoạch chuỗi hệ thống gara ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô lịch sử thành thị Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội hài lòng là hơn 500 triệu đồng, không thuộc hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Như vậy, gói thầu tham mưu lập đồ án quy hoạch chuỗi hệ thống gara ngầm tại khu vực 4 quận nội đô lịch sử thành thị Hà Nội trên chẳng thể vận dụng các cơ chế chọn lựa nhà thầu theo quy định từ điều 20 đến điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Theo Luật Đấu thầu tại Điều 26 quy định: “Trường thích hợp gói thầu, dự án hiện ra các điều kiện đặc thù, biệt lập mà chẳng thể vận dụng các cơ chế chọn lựa nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định phương án chọn lựa nhà thầu, nhà đầu tư.”

Việc triển khai lập Đồ án là rất cấp thiết, có tính cần kíp, do vậy, Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuẩn y chọn lựa nhà thầu theo Điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Được biết, trong thông báo gửi Thủ tướng Chính phủ, phía Hà Nội có trưng bày về công ty nhà thầu tham mưu lập quy hoạch màng lưới môi trường bãi đỗ xe ngầm 4 quận nội đô là Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd thuộc Tập đoàn Nikken Sekkei (Nhật Bản) là Công ty chuyên hoạt động và cung cấp các phục vụ như nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch, kiến tạo, giám sát thi công và tham mưu xây đắp trong các lĩnh vực sản xuất thành phố, hạ tầng thành phố.

Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd có bề dày kinh nghiệm thực hành các dự án nhiều chủng loại trong lĩnh vực quy hoạch kiến tạo hạ tầng thành phố tại Nhật Bản, vn và nhiều nhà nước, vùng bờ cõi khác trên quả đât.

Tại Nhật Bản, Công ty đã thực hành các dự án quy hoạch kiến tạo khu phố ngầm, bãi đỗ xe ngầm trên khắp nước Nhật. Ở vn, Công ty đã tham dự lập quy hoạch bình thường thành phố, quy hoạch kiến tạo cụ thể các khu thành phố, khu kĩ nghệ… tại hơn 30 thức giấc thành của miền Bắc, Trung, Nam.

Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội nhận thấy, Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd là công ty đã có nhiều kinh nghiệm thực hành các gói thầu tương tự và bây giờ Công ty cũng đang thực hành đồ án quy hoạch phân khu ga Hà Nội.

Quy hoạch chuỗi hệ thống ​bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận nội đô lịch sử, thành thị Hà Nội là đồ án mang thuộc tính đặc thù, phức thích hợp, cần kíp, việc chọn lựa Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd là công ty tham mưu lập đồ án quy hoạch là biện pháp khả thi để giải quyết được tính đặc thù và cấp thiết cùa đồ án.

Trước đó, về việc giao Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd nghiên cứu lập quy hoạch, Hà Nội đã có văn bản số 204/UBND-ĐT ngày 16/1/2017 thông báo Thủ tướng Chính phủ chuẩn y vận dụng như đối với quy hoạch phân khu ga Hà Nội./.

Đà Nẵng: Đề xuất đầu tư bãi đỗ xe ngầm gần 200 tỷ đồng

Theo Việt Hùng

Vietnam+

Trả lời