Hà Nội có thêm 2 cụm công nghiệp lớn

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo đó, Cụm kĩ nghệ Quất Động 2 (phần mở mang) vị trí tại xã Quất Động, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín có diện tích 43,46ha. Tính chất, tác dụng của cụm kĩ nghệ gồm tạo ra kĩ nghệ may mặc xuất khẩu, da giầy, dệt, đóng gói nông phẩm, hàng tiêu xài, nguyên liệu xây đắp; kĩ nghệ kĩ nghệ cao, tin học, bưu chính viễn thông…

Công ty cổ phần Giao thông Hồng Hà có bổn phận thực hành theo đúng quy định của luật pháp về quản lý cụm kĩ nghệ. UBND huyện Thường Tín có bổn phận thực hành quản lý quốc gia đối với Cụm kĩ nghệ Quất Động 2 (phần mở mang) theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm kĩ nghệ. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tư vấn giúp UBND thành thị thực hành nhiệm vụ quản lý quốc gia đối với các cụm kĩ nghệ trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của luật pháp.

Theo quyết định, Cụm kĩ nghệ Thanh Oai vị trí tại xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai có diện tích 59,32ha, là cụm kĩ nghệ đa ngành nghề, tạo ra kĩ nghệ sạch, ít độc hại và không gây ô nhiễm không gian.

Công ty cổ phần COMA 18 có bổn phận thực hành theo đúng quy định của luật pháp về quản lý cụm kĩ nghệ; chỉ dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số 4781/QHKT-P4 ngày 23/8/2016. UBND huyện Thanh Oai có bổn phận thực hành quản lý quốc gia đối với Cụm kĩ nghệ Thanh Oai theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm kĩ nghệ. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tư vấn giúp UBND thành thị thực hành nhiệm vụ quản lý quốc gia đối với các cụm kĩ nghệ trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của luật pháp.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ