Hà Nội: Đất có chiều rộng, chiều sâu từ 3m trở lên mới được tách thửa

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo đó, để được tách thửa, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải bảo đảm đủ các điều kiện như: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây đắp (đường giới hạn chuẩn y xây đắp công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên; Có quy mô không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, đô thị và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND (điều 1).

Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải xuất hiện cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1 m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, đô thị và các xã giáp giới. Thửa đất sau khi chia tách phải bảo đảm đủ điều kiện tại khoản 1 Điều này (điều 2).

5 trường phù hợp không được phép ách thửa

Thửa đất nằm trong các dự án phát hành nhà đất theo quy hoạch , các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây đắp nhà đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn;

Thửa đất gắn liền với quy mô nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn tất thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng thực theo quy định;

Thửa đất gắn liền với nhà vi la thuộc chiếm hữu quốc gia đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà vi la bảo tàng, tôn tạo theo Quy chế nhạo quản lý, sử dụng nhà vi la cũ được xây đắp trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố;

Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có thông tin thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;

Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp.

Trường phù hợp, nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không bảo đảm các điều kiện quy định bên cạnh đó có thể phù hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành raa đất mới đủ điều kiện quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc phù hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường phù hợp thửa đất còn lại sau khi tách không bảo đảm các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 (ngày Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố có hiệu lực chấp hành) có quy mô, kích tấc nhỏ hơn mức tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng thực. Việc xây đắp nhà đất, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định.

Không cấp Giấy chứng thực, không làm thủ tục thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường phù hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ/UBND Hà Nội