Hà Nội sẽ làm thêm đường mới tại khu vực quận Bắc Từ Liêm

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Cụ thể, tuyến đường có chiều dài khoảng 170m, thực dân địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điểm đầu (Điểm 1): Điểm giao của tuyến đường với dự án khu Đoàn ngoại giao tại TP Hà Nội. Điểm cuối (Điểm 3): Điểm giao của tuyến đường với đường Xuân La.

Đây là trục đường chính của khu vực có diện tích mặt cắt ngang 30m, gồm lòng đường 2 làn xe chạy rộng 2×7,5m, hè hai bên rộng 2x6m, dải phân cách rộng 3m. Thành phần cầu tạo mặt cắt ngang đường chi tiết sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây đắp được cấp thẩm quyền phê chuẩn.

Theo quy hoạch, tuyến đường giao cắt với các đường khác (đường Xuân La, đường Đỗ Nhuận…) là nút liên lạc cùng mức.

UBND thị thành giao Sở Quy hoạch Kiến trúc đánh giá công nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ trọng 1/500 theo Quyết định phê chuẩn của UBND thị thành, Phê ưng chuẩn giấy tờ kiến tạo cắm mốc giới tuyến đường.

Giao Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP chủ trì đơn vị ban bố công khai giấy tờ chỉ giới đường đỏ được phê chuẩn. Tổ chức lập giấy tờ kiến tạo cắm mốc giới tuyến đường trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc phê chuẩn. Triển khai cắm mốc giới tuyến đường ngoài thực địa. Bàn giao mốc giới cho UBND quận Bắc Từ Liêm.

Bên cạnh đó quận Bắc Từ Liêm có bổn phận kết hợp với các cơ quan thực hành công việc ban bố, cắm mốc giới, nhận bàn giao giấy tờ, quản lý mốc giới. Kiểm tra xử lý các trường hợp xây đắp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của luật pháp.

Xuân Thắng

Theo Nhịp sống kinh tế