Khẩn trương thẩm định Dự án cao tốc Bắc – Nam

Kết luận nêu rõ, Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án quan yếu nhà nước, vì vậy cần phải thực hành trình Chính phủ phê chuẩn chủ trương đầu tư và các cơ chế nhạo, chế nhạo độ đầu tư trước khi công bố Bộ Chính trị và trình Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư theo đúng quy định luật pháp về đầu tư công.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội đồng giám định Nhà nước Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam khẩn trương giám định, trình Chính phủ. Bộ Giao thông chuyên chở hoàn tất Báo cáo Bộ Chính trị và Báo cáo Quốc hội về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hành (khởi công và hoàn tất); phân tách sự cấp thiết, hiệu quả của các cơ chế nhạo, chế nhạo độ đặc thù gắn với tiến độ thực hành Dự án.

Về cơ chế nhạo, chế nhạo độ đầu tư: Các cơ chế nhạo, chế nhạo độ đặc thù là cấp thiết để hấp dẫn nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hành; ngoài ra, cần đảm bảo các nguyên lý đấu thầu rộng rãi, công khai, sáng tỏ (không thực hành chỉ định thầu); các bộ, ngành có cơ chế nhạo giám sát ngặt nghèo theo tác dụng, nhiệm vụ; có người chịu nghĩa vụ trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chống thất thoát, phung phá, lợi ích nhóm; không kiến nghị Quốc hội việc cung cấp bảo lãnh (gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hành cam kết trong hiệp đồng).

Đối với các cơ chế nhạo, chế nhạo độ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước vietnam có quan điểm bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông chuyên chở trước ngày 15/5/2017 để Bộ Giao thông chuyên chở tổng hợp, công bố Chính phủ phê chuẩn, quyết định theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý đưa đoạn Dự án Dầu Giây – Phan Thiết vào triển khai tầm thường toàn tuyến. Thường trực Chính phủ sẽ họp cho quan điểm về Dự án này.

Ban Chỉ đạo nhà nước sẽ được thành lập để chỉ huy triển khai đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, chịu nghĩa vụ trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ huy triển khai Dự án; Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở chịu nghĩa vụ về việc triển khai thực hành Dự án.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước vietnam sớm công bố Thủ tướng Chính phủ biện pháp huy động nguồn vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Đồng thời, giám sát ngặt nghèo việc cung cấp tín dụng, đảm bảo Nhà đầu tư phải có nghĩa vụ đảm bảo đủ vốn chủ chiếm hữu theo đúng quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư PPP, không để tình trạng nhà đầu tư dùng tổng thể tiền vay nhà băng để thực hành dự án BOT.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các bộ, ngành tương tác cần có cơ chế nhạo giám sát thực hành các dự án đầu tư theo cách thức hiệp đồng BOT, đảm bảo ngặt nghèo.

Nhà đầu tư Hồng Kông quan tâm đến dự án cao tốc Bắc – Nam

Theo Minh Hiển

Chinhphu.vn

Trả lời