Không cấp sổ đỏ tại địa chỉ có công trình vi phạm

UBND TP.HCM vừa lãnh đạo các cơ quan công dụng tăng mạnh kết hợp đánh giá, kịp thời giải quyết những gian truân vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt việc cấp giấy đạt đề xuất đăng ký kinh doanh tại địa chỉ có công trình vi phạm thứ tự xây đắp cho các cá nhân, công ty nếu chưa kết thúc hành vi vi phạm, chưa thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính và chưa thực hành xong các giải pháp khắc phục hậu quả.

Nếu chủ đầu tư chưa khắc phục xong sai phạm, cư dân sẽ không được cấp sổ đỏ.

Nếu chủ đầu tư chưa khắc phục xong sai phạm, dân cư sẽ không được cấp sổ đỏ.

Sở TN&MT TP.HCM phê duyệt lâm thời dừng việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy đạt đề xuất quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất tại các địa chỉ có công trình vi phạm thứ tự xây đắp.

Các văn phòng công chứng cũng không thực hành chứng thực các giao du, chuyển nhượng các công trình xây đắp không ăn nhập hiện trạng, công trình chưa thực hành thủ tục hoàn công, các công trình có vi phạm xây đắp hoặc các trường hợp chưa kết thúc hành vi vi phạm, chưa thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính và chưa thực hành xong các giải pháp khắc phục hậu quả.

UBND các quận, huyện cần lãnh đạo UBND phường xã, thành phố ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình xây đắp vi phạm. Đồng thời công ty theo dõi việc thi hành của các tổ chức bị xử lý, ban hành quyết định cưỡng nhạo báng phá túa công trình khi nhận được giấy tờ do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM chuyển tới.

Tiếp tục hỗ trợ các Đội Thanh tra địa bàn về quỹ đất, quỹ nhà, cơ sở vật chất để sắp xếp trụ sở làm việc phục vụ đề xuất công việc, bảo đảm hoàn tất nhiệm vụ được giao.

Công an TP.HCM cần lãnh đạo việc cấm chuyển vận vật tư, nhân lực và lâm thời dừng việc đăng ký lâm thời cư, thường trú cho các cá nhân, hộ gia đình tại địa chỉ có công trình xây đắp không có giấy phép xây đắp và bị buộc phải dỡ túa cục bộ công trình vi phạm…

Đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ tại Hà Nội nhưng không được nóng vội

Theo Nguyễn Duy

Pháp luật TPHCM

Trả lời