Không để thất thoát “đất vàng”

Ông Nguyễn Duy Long, Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính:

Bịt kẽ hở khi cổ phần hóa

Theo quy định hiện thời, xác định giá trị đất đai khi cổ phần hóa DNNN không bao gồm đất thuê của nhà nước và trả tiền thuê hằng năm. Đây chính là kẽ hở được nhiều DN lợi dụng giữ lại “đất vàng”, làm thất thoát của cải nhà nước khi cổ phần hóa.

Dự thảo nghị định chuyển đổi DNNN sang đơn vị cổ phần thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP và các nghị định khác ảnh hưởng đã được Bộ Tài chính xây đắp theo hướng bổ sung các vấn đề về xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị DN cổ phần hóa nhằm bịt kẽ hở này. Theo đó, cơ quan soạn thảo sẽ đưa giá trị đất (gồm cả đất thuê và giao) tính vào giá trị DN, bao gồm cả lợi thế địa điểm địa lý của khu đất, sẽ kết thúc tình trạng đất thuê được định giá bằng 0 trong các phương án cổ phần hóa như hiện thời.

Đồng thời, kết thúc tình trạng chuyển đổi trụ sở nhà máy, cơ quan, kho bãi, Hoa Phượng đỏ biển… thành các phổ biến cư, văn phòng, trọng điểm thương nghiệp một cách thuận lợi, tùy nhân tiện.

Cụ thể, dự thảo đã bổ sung quy định về xử lý đất đai đối với các DN quản lý nhiều đất ở những địa điểm có lợi thế thương nghiệp cao theo hướng đề xuất DN cổ phần hóa có nghĩa vụ xây đắp phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Phương án sử dụng đất của DN phải đảm bảo thích hợp với quy định về sắp đặt lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thích hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… tại địa phương và phải được gửi tới UBND thức giấc, TP trực thuộc trung ương trên địa bàn trước khi thực hành xác định giá trị DN. Những quy mô đất DN sử dụng chưa thích hợp và không đúng quy hoạch sẽ bị thu hồi. DN nắm giữ đất sau cổ phần hóa sẽ chuyển qua cách thức thuê đất và nhà nước sẽ điều chỉnh tiền thuê đất 5 năm/lần.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong:

Cần có nhạo báng tài với hành vi tham nhũng

Việc sửa đổi nghị định về cổ phần hóa DNNN lần này là rất quan yếu vì trong số các DN chưa cổ phần hóa, đa số là các đơn vị, tập đoàn nắm giữ của cải đồ sộ của nhà nước, trong đó có đất đai. Với thực trạng có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại các DNNN xảy ra thời kì qua, ban soạn thảo dự thảo nghị định đã bổ sung các biện pháp xử lý vấn đề về đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị DN.

Theo tôi, dự thảo này có mấy điểm đáng lưu ý như sau: Điều chỉnh nhạo báng độ đất đai là cấp thiết theo hướng tính đúng, tính đủ và quản lý ngặt nghèo. Thông qua nhạo báng độ về đất đai để đảm bảo đồng đẳng giữa DNNN và DN ngoài nhà nước là điểm nhấn trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, có thể đụng chạm và gây phản ứng đối với các đối tượng bị điều chỉnh nhưng nếu kiên tâm thực hành sẽ bịt được kẽ hở và việc lạm dụng của cải nhà nước. Trong quá trình thực hành, nếu “ông” nào đắn đo hoặc cố tình không làm thì chứng tỏ là muốn giữ lợi ích nhóm. Vì vậy, khi ban hành thông tư chỉ dẫn thực hành, Bộ Tài chính cần làm rõ các quy định, coi đó là tham nhũng đất đai và có nhạo báng tài mạnh.

TSKH Trần Quang Thắng – đại biểu HĐND TP HCM, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP:

Cần sự giám sát của HĐND các cấp

Chính phủ đang kiên tâm và mạnh tay hơn trong việc cổ phần hóa cũng như chống thất thoát của cải, chi tiết là “đất vàng” của các DN trong quá trình cổ phần hóa. Tuy nhiên, tất cả phải theo quy định của luật nên chẳng thể thuận lợi làm sai giả dụ có sự tham dự, giám sát của cơ quan tính năng. Đặc biệt là tận dụng cả HĐND các cấp trong việc giám sát các doanh nghiệp kinh tế thì quá trình cổ phần hóa sẽ tốt hơn.

Nếu quá trình cổ phần hóa theo đúng lớp lang thủ tục, sáng tỏ và biết tận dụng quyền hạn của cơ quan tính năng đúng chuyên môn để giám sát, tham mưu thì sẽ không bị thất thoát dù là của cải đất đai. Về các nhà đầu tư nước ngoài, khi tham dự mua cổ phần của DNNN cổ phần hóa, họ cốt tử cần đất sạch, thủ tục pháp lý rõ ràng và kĩ năng phát hành của DN đó ra sao chứ không chỉ nhắm vào “đất vàng”.

T.Hà – P.Đình ghi

Trả lời