Kiểm toán Nhà nước sẽ báo cáo về 24 dự án BOT giao thông vào tháng 10

Đó là khẳng định của ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đoàn ĐBQH tỉnh giấc Nghệ An bên hành lang Quốc hội sáng 01/06/2017. Trong các công bố này, KTNN sẽ có những kiến nghị toàn diện về khoảng cách, quyết toán, thương thuyết cũng như phương thức đối với từng dự án. Từng dự án BOT cũng sẽ có từng công bố riêng của KTNN.

“Năm 2016 KTNN đã có công bố về 27 dự án BOT,” ông Hồ Đức Phớc cho biết, “trong năm 2017, KTNN tiếp tục làm đối với 24 dự án, dự định đến tháng 10/2017 sẽ có công bố tổng hợp về 24 dự án BOT trong năm nay”.

Theo Tổng KTNN, cơ quan này sẽ kiến nghị về hoàn thành cơ chế nhạo, qua đó Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ một cơ chế nhạo hoàn thành khoa học nhất, sát thực nhất, để có một cơ chế nhạo tốt nhất cho các dự án BOT.

Trong số 27 dự án của năm 2016, sau khi có kết luận của KTNN, Bộ GTVT cũng đã chỉ huy quyết toán đối với từng dự án.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đoàn ĐBQH tỉnh giấc Nghệ An.

Về cơ chế nhạo đối với vốn vay BOT, ngày 31/05 Bộ Tài chính đã đưa ra cơ chế nhạo cấp phát vốn ODA cho các địa phương sang cơ chế nhạo cho vay lại. Ông Hồ Đức Phớc cho rằng đến tháng 7/2017, các khoản vay ODA của vietnam sẽ chịu mức lãi suất cao hơn. Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc sử dụng vốn ODA, phương thức của Bộ Tài chính đưa ra là hoàn toàn sát thực và việc sử dụng vốn sẽ hiệu quả hơn.

“Các công ty sử dụng vốn sẽ phải chịu bổn phận với vốn vay ODA phải trả, đồng thời phải chịu bổn phận về hiệu quả sử dụng đồng vốn, vì thế kiên cố sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn và sẽ bảo đảm tính thực tại hơn”.

Tuy nhiên, một số địa phương cho rằng họ còn gặp mặt gian truân về tài chính, việc cho vay lại như vậy sẽ khiến họ gặp mặt gian truân hơn. Tổng KTNN cho rằng đối với các tỉnh giấc không bằng phẳng được ngân sách, các nguồn đầu tư do Chính phủ trợ cấp, bằng phẳng thì các tỉnh giấc không phải trả, còn các tỉnh giấc bằng phẳng được ngân sách thì sẽ phải tuân hành theo quy định.

Để khắc phục những hạn chế nhạo trong việc sử dụng vốn vay ODA, ông Hồ Đức Phớc cho rằng phương thức quản lý vốn ODA cũng phải có sự đổi thay. Thay vì nhiều cơ quan quản lý, cần quy về một cơ quan quản lý việc này. Cơ quan này sẽ chịu bổn phận giải trình và chịu bổn phận trước Chính phủ và Quốc hội về việc vay và trả nợ.

Trước đó, tại phiên đàm luận ở tổ chiều 30/05 về dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), ông Hồ Đức Phớc cho rằng Quốc hội là cơ quan quyết định chỉ tiêu vay bao nhiêu, nhưng vay như thế nào cho hiệu quả là bổn phận của Chính phủ. Bộ Tài chính là cơ quan thích thống nhất trong việc chịu bổn phận giúp Chính phủ quản lý nợ công và quản lý quốc gia về nợ công.

Nhiều sống sót trong công việc quản lý các dự án BOT

Theo Ngân Giang

Infonet