Làm thế nào để lấy lại ruộng đã đổi?

2c16bb7f01.jpeg

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham vấn luật đất đai của doanh nghiệp luật Minh Khuê.

Đổi ruộng nhưng hàng xóm không chịu trả và trường hợp này làm sổ đỏ như thế nào ?

Luật sư tham vấn luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Thưa quý đối tượng mua hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý đối tượng mua hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào phục vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề người chơi đang vướng mắc chúng tôi xin được tham vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011)

Luật Đất đai 2013

Nội dung trả lời:

Theo Điều 190 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp:

“Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất,do chuyển đổi,chuyển nhượng,nhận thừa kế,được tặng cho quyền sử dụng đất thích hợp lí từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã ,phường,đô thị cho hộ gia đình,cá nhân khác để thuận lợi cho sinh sản nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ”.

Theo điều luật này, gia đình người chơi có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất trong khuôn khổ xã, phường, đô thị của mình.

Tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về hiệp đồng bàn thảo của cải như sau:

Hợp đồng bàn thảo của cải

1. Hợp đồng bàn thảo của cải là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao của cải và chuyển quyền chiếm hữu đối với của cải cho nhau.

2. Hợp đồng bàn thảo của cải phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng nhận hoặc đăng ký, nếu luật pháp có quy định.

3. Trong trường thích hợp một bên bàn thảo cho bên kia của cải không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc không được chủ chiếm hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hiệp đồng và đề nghị đền bù thiệt hại.

4. Mỗi bên đều được coi là người bán đối với của cải giao tế cho bên kia và là người mua đối với của cải nhận về. Các quy định về hiệp đồng trao đổi từ Điều 428 tới Điều 437 và từ Điều 439 tới Điều 448 của Bộ luật này cũng được ứng dụng đối với hiệp đồng bàn thảo của cải.

Đồng thời Điều 693 BLDS 2005 cũng quy định về hiệp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất như sau:

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của Bộ luật này và luật pháp về đất đai”.

Xem xét quy định của luật pháp đất đai hiện hành, điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về hiệp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất như sau:

“3. Việc công chứng, chứng nhận hiệp đồng, văn bản thực hành các quyền của người sử dụng đất được thực hành như sau:

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất, hiệp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hiệp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất, của cải gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham dự giao tế là đơn vị hoạt động kinh doanh BĐS được công chứng hoặc chứng nhận theo đề nghị của các bên”.

Như vậy, theo quy định này, hiệp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không bắt buộc phải được công chứng, chứng nhận thì mới nảy sinh hiệu lực luật pháp.

Căn cứ vào quy định của luật pháp và những thông báo người chơi đã cung cấp chúng tôi xin được chia ra hai trường thích hợp:

Trường thích hợp 1: Gia đình người chơi và láng giềng chuyển đổi quyền sử dụng đất có thời hạn.

Trong trường thích hợp này, khi hiệp đồng chuyển đổi có thời hạn thì khi hết thời hạn đã thỏa thuận trong hiệp đồng, gia đình bên kia phải trả lại đất nông nghiệp cho gia đình người chơi.

Điều 695 BLDS 2005 quy định về trách nhiệm của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất:

Các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất có các trách nhiệm sau đây:

1. Chuyển giao đất cho nhau đủ quy mô, đúng hạng đất, loại đất, địa điểm, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

2. Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng thời hạn;

3. Chịu lệ phí về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với quy mô đất mà mình được chuyển đổi và thực hành các trách nhiệm của người sử dụng đất theo quy định của Bộ luật này và luật pháp về đất đai;

4. Thanh toán tiền không ngang nhau, nếu giá trị quyền sử dụng đất chuyển đổi của một bên cao hơn, trừ trường thích hợp có thoả thuận khác”.

Theo đó, giả dụ đã hết thời hạn chuyển đổi mà bên kia không chịu giao trả đất cho gia đình người chơi thì tức thị bên kia đang vi phạm trách nhiệm của họ. Do đó, gia đình người chơi hoàn toàn có quyền khởi kiện tại Tòa án, đề nghị gia đình bên kia thực hành trách nhiệm của họ, gia trả đất cho gia đình người chơi.

Trường thích hợp 2: Chuyển đổi quyền sử dụng đất không có thời hạn.

Khi hiệp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất không xác định thời hạn chuyển đổi thì được hiểu là hai bên đã chuyển đổi cho nhau quyền sử dụng đất nông nghiệp tới hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của mình. Lúc này, gia đình người chơi không có quyền đòi lại và gia đình bên kia không có trách nhiệm trả lại.

Điều 58 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004, sửa đổi bổ sung 2011 quy định: khi tham dự tố tụng các đương sự có quyền, trách nhiệm cung cấp bằng chứng, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích thích hợp lí của mình. Do đó trong trường thích hợp này, nếu hai bên khởi kiện ra Tòa để giải quyết tranh chấp, tùy thuộc vào bằng chứng các bên có thể cung cấp và giấy tờ vụ án, năng lực thu thập bằng chứng chứng minh của các bên đương sự tới đâu, Tòa án sẽ tiến hành xét xử dựa trên các bằng chứng các bên đưa ra và ra bản án, quyết định theo đúng quy định của luật pháp.

Trên đây là quan điểm tham vấn của chúng tôi về vấn đề mà người chơi đang quan tâm. Việc đưa ra quan điểm tham vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tham vấn này là để các cá nhân, đơn vị tham khảo.

Trường thích hợp trong bản tham vấn có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong bản tham vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ảnh của quý khách tới địa chỉ email[email protected] hoặc tổng đài tham vấn trực tuyến 1900 6162. Chúng tôi chuẩn bị trả lời

Trân trọng./.

BỘ LUẬT TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.