Miễn giảm thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

5c25ee2591.jpeg

Người gửi: ĐVT

Mong nhận được câu giải đáp của Luật sư!

Xin tình thực cảm ơn!

Câu hỏi được chỉnh sửa từchuyên mục tham vấn luật pháp Đất đaicủa doanh nghiệp Luật Minh Khuê

Miễn giảm thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

Luật sư tham vấn Luật đất đai: 1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi! Cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi tới doanh nghiệp Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của người chơi, tôi sẽ tham vấn cho người chơi như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất

Nội dung giải đáp:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, xác nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai.

Nghị định 45/ 2014/NĐ-CP quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất:

“Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hành chế độ nhà đất, đất ở đối với người có công với cách mệnh thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của luật pháp về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác lạ gian nan, vùng biên thuỳ, hải đảo; sử dụng đất để xây đắp nhà đất xã hội theo quy định của luật pháp về nhà đất; nhà đất cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng thực lần đầu đối với đất do chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã khác lạ gian nan vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã khác lạ gian nan do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với quy mô đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá vận chuyển tới định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền thông qua.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần quy mô đất được giao trong hạn mức giao đất ở để sắp xếp tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến cư dân vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền thông qua.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc.

6. Bộ Tài chính chỉ dẫn chi tiết Điều này.

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc khuôn khổ quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định giao đất; xác nhận (cấp Giấy chứng thực) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, cấp Giấy chứng thực cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mệnh mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của luật pháp về người có công.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc.

4. Bộ Tài chính chỉ dẫn chi tiết Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên thì người chơi không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất hay nói cách khác khi chuyển mục tiêu sử dụng đất người chơi vẫn phải thực hành các trách nhiệm tài chính mà luật pháp quy định.

Trân trọng ./.

Bộ phận tham vấn luật pháp đất đai