Phải quý trọng từng đồng USD đi vay

Đến 2050 kinh tế vietnam vượt Thái Lan, Italia?

Bà Phạm Chi Lan chỉ rõ 5 “phép thử” kinh tế năm 2017

Năm 2017: Kinh tế đối mặt nhiều thử thách

Đây là san sẻ của bà Kristalina Georgieva – Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) tại cuộc họp báo chiều 23-3.

Bà Kristalina Georgieva cho biết WB dự đoán, năm 2017, VN sẽ tăng trưởng trong khoảng 6,5-6,7% GDP. Vị này kiểm tra những thành quả mà VN đã đạt được trong thời kì qua và mong rằng trong thời kì đến VN tiếp tục định hình kinh tế vĩ mô, tăng mạnh cách tân hành chính; nâng cao năng suất cần lao, thúc đấy tăng trưởng; tụ họp vào cổ phần hóa và cách tân công ty quốc gia, nhà băng, thuế.

Đặc biệt, Chính phủ VN tạo điều kiện tốt hơn cho khu vực kinh tế tư nhân sản xuất, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

Phải quý trọng từng đồng USD đi vay - 1

Cuộc họp báo hấp dẫn sự quan tâm của báo chí trong và ngoài nước. Ảnh: TP

Bà Kristalina Georgieva cho rằng, trong bối cảnh ngày nay, vietnam hoặc phải tăng thu, giảm chi hoặc cả hai. Nhưng nhìn chung, vietnam cần cách tân để làm sao tăng thu ngân sách nhưng vẫn phải tạo điều kiện cho những nhà đầu tư hoạt động và đóng góp cho ngân sách. Cần kiến tạo được những cơ chế giễu thu hồi vốn trong phục vụ công như cung cấp điện, nước, thu lượm rác….

“Khi cho VN vay vốn, chúng tôi luôn nhấn mạnh, VN phải quý trọng từng đồng USD và phải phát huy tối đa lực đẩy tài chính của đồng vốn vay đó để mang lại hiệu quả cao hơn nữa”- Tổng giám đốc WB nêu ý kiến.

Phải quý trọng từng đồng USD đi vay - 2

Bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc WB san sẻ những kiểm tra về VN. Ảnh: TP

Trước đó, sáng ngày 23-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Kristalina Georgieva. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng kiểm tra cao vai trò của WB đối với sự sản xuất kinh tế-xã hội của vietnam, nhất là trong xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng cho biết vietnam đã hoàn tất xây đắp các định hướng chiến lược cho sản xuất kinh tế-xã hội. Giai đoạn 5 năm đến có ý nghĩa khác lạ quan yếu đối với sự sản xuất của VN. Song song với việc thúc đẩy sản xuất kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, VN sẽ phải tụ họp xây đắp nền móng thiết chế giễu kiên cố, làm cơ sở để thực hành các định hướng, chiến lược đã đề ra.

Tuy nhiên, vietnam còn gặp gỡ nhiều gian khổ, thử thách trong quá trình hội nhập, sản xuất kinh tế và là nước chịu tác động nặng nề của chuyển đổi khí hậu, nước hồ dâng, nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng tài trợ tổng thể và WB nói riêng để thực hành thắng lợi các mục đích đề ra.

Thủ tướng yêu cầu WB hỗ trợ định hình vĩ mô và thực hành các biện pháp tái cơ cấu kinh tế trong 3 lĩnh vực trọng tâm gồm tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu khu vực công ty quốc gia và tái cơ cấu chuỗi hệ thống nhà băng.

Thủ tướng khẳng định VN coi trọng và cam kết luôn đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay của cộng đồng quốc tế tổng thể và WB nói riêng.

Trả lời