Phát triển có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội trọng điểm

Cụ thể: Chương trình hỗ trợ nhà đất cho người có công với cách mệnh: tới nay các địa phương đã hoàn tất hỗ trợ cho 113.861 hộ (trong đó có 60.074 hộ xây mới và 53.787 hộ tu sửa, cải tạo); đang tiếp tục thực hành hỗ trợ cho khoảng 6.367 hộ.

Chương trình tôn nền vượt lũ vùng ĐBSCL (thời đoạn 2): đã hoàn tất đầu tư xây đắp 178/179 cụm, tuyến cư dân và bờ bao (đạt 99%); đã sắp xếp cho 52.220 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 93,4%); đang tiến hành bổ sung thêm khoảng 130 dự án thuộc các khu vực sạt lở để triển khai trong thời đoạn 2016-2020.

Chương trình hỗ trợ nhà đất cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: đã có khoảng 15.143/288.000 hộ dân được hỗ trợ vay vốn, với dư nợ khoảng 377/394 tỷ đồng mà Ngân hàng Chính sách xã hội đã giao chỉ tiêu cho 57 địa phương.

Chương trình đầu tư xây đắp nhà đất cho học trò, học trò các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: tới nay đã có 88/95 dự án nhà đất học trò hoàn tất đưa vào sử dụng, sắp xếp cho khoảng gần 200 nghìn học trò; 7 dự án đang trong thời đoạn hoàn tất. Số lượng học trò, học trò đã được sắp xếp vào ở đạt tỷ trọng bình quân thông thường khoảng 82%.

Chương trình tạo ra nhà đất xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực thành thị, công nhân KCN: tới nay cả nước đã hoàn tất đầu tư xây đắp 179 dự án, với diện tích khoảng 71.150 căn hộ, tương đương với khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án, với diện tích xây đắp khoảng 163.800 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 71.800 tỷ đồng.

Theo Phong Thư

Báo Xây Dựng

Trả lời