Quốc hội thảo luận về dự án Luật quy hoạch: Không có nước nào xây dựng quy hoạch riêng về vùng trời

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Mở đầu phiên đàm đạo tại hội trường sáng 26/5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thụ, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, phần nhiều quan điểm tán đồng với khuôn khổ điều chỉnh và đối tượng ứng dụng. Có quan điểm yêu cầu mở mang khuôn khổ điều chỉnh của Luật; yêu cầu cân nhắc quy định theo hướng Luật này quy định về nguyên lý, chế độ và quản lý nhà nước về quy hoạch.

Đặc biệt về quy hoạch vùng trời, ông Thanh cho biết một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy hoạch vùng trời thành 1 loại quy hoạch riêng trong hệ thống quy hoạch hoặc thành một khoản của quy hoạch tổng thể quốc gia.

“Về vấn đề này Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và tham khảo ý kiến chuyên gia thì hiện nay chưa có quốc gia nào xây dựng quy hoạch riêng về vùng trời. Các hoạt động quy hoạch hiện nay là việc phân bổ và sắp xếp không gian bao gồm cả trên mặt đất, dưới lòng đất và trên vùng trời tới một độ cao nhất định phù hợp với các điều ước quốc tế. Do vậy, xin bổ sung điểm g khoản 2 Điều 23 về quy hoạch tổng thể quốc gia về “ Định hướng khai khẩn và sử dụng vùng trời;”. Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết nội dung quy định này”, ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, trong mục “giảng giải từ ngữ” của lên tiếng, có quan điểm cho rằng cần giữ lại tên “Quy hoạch sử dụng đại dương” theo quy định tại Luật đại dương vietnam và Luật khoáng sản, không gian đại dương và hải đảo để tránh việc sửa đổi nhiều luật, khác lạ là Luật khoáng sản, không gian đại dương và hải đảo mới được ban hành năm 2015. Nhiều ý kiến cho rằng cần đổi tên quy hoạch tác động đến không gian đại dương thành “Quy hoạch không gian đại dương nhà nước” để bảo đảm ăn nhập với thông lệ quốc tế…

Về kiến nghị này, ông Thanh cho biết, theo Ủy ban thường vụ Quốc hội không gian đại dương là không gian mở, tác động đến nhiều lĩnh vực, nhất là an toàn quốc phòng. Đây là khoảng không gian không chỉ chịu sự điều chỉnh của luật pháp vietnam mà còn cả các cam kết quốc tế, khác lạ là Công ước của Liên phù hợp quốc về đại dương năm 1982. Theo Công ước của Liên phù hợp quốc về đại dương năm 1982, độc lập của nhà nước ven đại dương được mở mang ra ngoài cương vực và nội thủy của mình.

Quốc gia ven đại dương có thể định ra, ăn nhập với các quy định của Công ước và các lề luật khác của luật pháp quốc tế, các luật và quy định tác động đến việc đi qua không gây hại ở trong hải phận của mình . Đối với các vùng đại dương nằm ngoài hải phận (vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, đại dương cả), nhà nước ven đại dương chỉ có quyền độc lập và quyền tài phán đối với một số lĩnh vực khăng khăng, nhà nước ven đại dương cũng phải tôn trọng quyền hòa bình đại dương cả.

“Theo đó, nếu dùng thuật ngữ “quy hoạch sử dụng đại dương” thì khuôn khổ quy hoạch chỉ có thể trong vùng hải phận. Mặt khác, thuật ngữ “quy hoạch không gian đại dương” đã được nhiều nhà nước sử dụng từ rất lâu (như Hoa Kỳ, Australia, một số nhà nước thuộc Cộng đồng Châu Âu, Trung Quốc…). Vì vậy, để ăn nhập với luật pháp và thông lệ quốc tế, quy hoạch đối với không gian đại dương cần được đặt tên là “quy hoạch không gian đại dương nhà nước” – lên tiếng nêu rõ.

Về lập quy hoạch lưu vực sông,Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay có ý kiến yêu cầu lập riêng quy hoạch lưu vực sông vì quản lý lưu vực sông là vấn đề rất quan yếu do việc quản lý khoáng sản nước không chỉ quan yếu đối với sinh sản kinh tế mà còn gắn với việc giữ giàng bản sắc vietnam.

Về vấn đề này, ông Thanh cho biết Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: “Hiện nay có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch lưu vực sông ví dụ: Bộ Tài nguyên không gian lập quy hoạch khoáng sản nước tổng phù hợp lưu vực sông, trong khi đó Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng lập quy hoạch thuỷ lợi tổng phù hợp lưu vực sông. Mặt khác, vấn đề quản lý lưu vực sông không chỉ thuần tuý là quản lý nước hay thuỷ lợi mà là sinh sản kinh tế – xã hội tác động đến lưu vực sông đó như phát triển sinh sản, chuỗi hệ thống hạ tầng, thị thành”.

“Do đó, nội dung quy hoạch lưu vực sông phải được xem xét trong mối tương quan với quy hoạch các cấp tương ứng. Dự thảo Luật đã quy định các nội dung quy hoạch lưu vực sông liên vùng thuộc quy hoạch nhà nước, lưu vực sông liên tỉnh giấc thuộc quy hoạch vùng, lưu vực sông liên huyện thuộc quy hoạch tỉnh giấc tại các Điều 23, 27 và 28 của dự thảo Luật”, ông Thanh cho hay.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ