SRC: Dự án di dời nhà máy còn phải chờ quyết định của Bộ Công Thương

Sáng ngày 24/4/2017, Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng (mã SRC – HoSE) doanh nghiệp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Không hoàn tất kế hoạch 2016

Ban chỉ huy của SRC lên trình bày công bố kết quả kinh doanh năm 2016, với doanh thu tiêu thụ đạt 909 tỷ đồng, bằng 90,4% so với kế hoạch và giảm 5,2% so với thực hành năm 2015. Lợi nhuận trước thuế của SRC là 82,8 tỷ đồng bằng 86,3% kế hoạch và giảm 13,4% so với năm trước.

Nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận là do trong năm giá niêm yết vật phẩm bình quân giảm 7% so với năm trước, tình hình tiêu thụ vật phẩm của doanh nghiệp gặp gỡ nhiều gian truân làm doanh thu bán hàng giảm so với năm 2015. Trong khi đó, từ Quý 3 và Quý 4 năm 2016, giá cao su tự nhiên và một số nguyên vật liệu chính yếu tăng mạnh đã làm tăng giá thành vật phẩm. Trong khi đó giá niêm yết không tăng được do sức ép cạnh tranh trên hoạt động mua bán. Đây là một trong những duyên do chính làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mặc dù doanh nghiệp đã có những biện pháp tăng mạnh công việc quản lý, kiểm soát nội bộ, tiện tặn tổn tổn phí, giảm giá thành, nhưng do một số duyên do khách quan không thuận lợi đã tương tác tới lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm vừa qua.

Năm 2016, công việc sẵn sàng Dự án di dời và sinh sản lốp Radial của SRC đang thực hành được là hơn 6,3 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đề ra là 13 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh nghiệp trả cũ rích tức bằng tiền với tỷ trọng 16%, trong đó, SRC đã chia cũ rích tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt và dự định chia tỷ trọng 6% sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án này.

Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 12,3% dù hoạt động mua bán dự đoán còn nhiều gian truân

Năm 2017, doanh nghiệp đặt kế hoạch đạt 935 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,8% so với thực hành năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 93 tỷ đồng, tăng 12,3% so với 2016. Mức cũ rích tức dự định cho năm 2017 là 15%/VĐL

SRC cho biết, dự đoán năm 2017, giá nguyên vật liệu đầu vào khác lạ là cao su tự nhiên tăng rất mạnh từ những 04 tuần cuối năm 2016 và dự đoán 6 04 tuần đầu năm 2017 tiếp tục khuynh hướng tăng và duy trì ở mức giá cao (so với năm 2016 tăng 50%). Các loại nguyên vật liệu khác cũng tiếp tục khuynh hướng tăng giá. Chi tổn phí sinh sản tăng trong khi giá niêm yết chưa thể tăng lên tương ứng.

Tiêu thụ vật phẩm chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt, khác lạ là sự cạnh tranh về giá của các nhà sinh sản trong nước và nước ngoài, lốp ô tô radial nhập khấu từ Trung Quôc, Thái Lan có giá rẻ, các hãng sinh sản trong nước liên tục giảm giá để cạnh tranh. Sản phẩm của Công ty có sức cạnh tranh yếu trên hoạt động mua bán. Công ty chưa có sản phấm lốp Radial và vật phẩm mới để thay thế được sự suy giảm sản lượng lốp ô tô cỡ vành từ 20” trở lên.

Công ty đang triển khai công việc sẵn sàng cho dự án di dời tới vị trí mới gây ảnh hường đên tâm lý của người cần lao, việc tuyển dụng cần lao tại Hà Nội gặp gỡ gian truân, từ đó tương tác nhất mực tới hiệu quả sinh sản kinh doanh của Công ty.

Phần hỏi đáp:

Trả lời câu hỏi của cũ rích đông về vấn đề phần tiền Hoành Sơn chuyển cho SRC hơn 100 tỷ không thấy hạch toán? Hợp đồng 435 tỷ bao giờ được hạch toán?

Theo ban chỉ huy của SRC, Hoành Sơn đã chuyển cho SRC 143 tỷ đây là số tiền Hoành Sơn đặt cọc. Công ty đã hạch toán khoản tiền này vào mục phải trả dài hạn khác đắn đo án chưa được thành thị thông qua. Nếu Công ty hạch toán vào thu nhập khác thì lúc đó có nghĩa là SRC đã di dời xong nhà máy và còn dư ra tiền, việc hạch toán này dự định từ 2019 trở đi.

Ban chỉ huy SRC cho biết thêm, dự án di dời chưa được thực hành so với kế hoạch đề ra trước đó do đây là một dự án lớn, phức thích hợp. Trong khi đó, phần xây đắp dự án lại thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương. SRC đang làm việc với Bộ để thông qua các thủ tục. Sau khi được bộ thông qua thì Công ty mới dùng tới khoản tiền mà Hoành Sơn chuyển cho SRC.

Công ty đã nỗ lực đưa vấn đề này vào cuộc thích hợp ĐHĐCĐ năm nay nhưng do còn nhiều vướng mắc nên chưa thực hành được. Phấn đấu HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ vào cuối quý II/2017 để thông qua dự án.

Theo Bình An

NDH

Trả lời