Thủ tục chuyển nhượng đất thổ cư, đất vườn ao ?

Mong trạng sư tham vấn trả lời thắc mắc giúp tôi, tôi xin thật tâm cảm ơn!

Người gửi: Nam

Câu hỏi được chỉnh sửa từ Tư vấn Luật đất đai của tổ chức Luật Minh Khuê.

Hỏi thủ tục mua bán đất đai ?

Tư vấn Luật đất đai gọi: 19006162

Trả lời:

Chào người chơi, cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tham vấn Luật đất đai của Luật Minh Khuê. Yêu cầu của người chơi được trả lời như sau:

Đầu tiên, người chơi tiến hành hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3, điều 167, Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội. Sau đó, Theo khoản 2 điều 105 Luật đất đai số 45/2013/QH13, người chơi nộp giấy tờ tại UBND cấp quận, huyện nơi có đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần quy mô theo giao kèo chuyển quyền sử dụng đất.

1. Thành phần giấy tờ các bên phải sẵn sàng như sau:

– Đơn đề xuất chuyển quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà và quyền sử dụng đất ở;

– Hộ khẩu thường trú của người mua;

– Trích lục thửa đất;

– Hợp đồng chuyển quyền chiếm hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng nhận;

– Chứng từ nộp tiền thuế đất.

2. Các khoản thuế phải nộp:

– Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở;

– Lệ tổn phí trước bạ nhà đất, đất ở;

3. Trình tự, thủ tục:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có bổn phận thẩm tra giấy tờ, trích sao giấy tờ địa chính; gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế để xác khái niệm vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

Kể từ ngày nhận được thông tin trách nhiệm tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có bổn phận thông tin cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hành trách nhiệm tài chính.

Kể từ ngày các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn tất trách nhiệm tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có bổn phận trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên đây là tham vấn của Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

Trả lời