Thủ tướng trả lời chất vấn về thuế xây dựng đối với nhà tình nghĩa

photo-0-1495245465254.jpg

Thủ tướng Chính phủ giải đáp chất vấn đại biểu Quốc hội Y Khút Niê – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giấc Đắk Lắk về việc các trường hợp xây đắp nhà tình nghĩa, nhà đại kết đoàn vẫn phải nộp thuế xây đắp nhà đất tư nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giải đáp như sau: Khoản 12 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng không chịu thuế là hoạt động “Duy tu, sang sửa, xây đắp bằng nguồn vốn đóng góp của quần chúng, vốn giúp đỡ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà đất cho đối tượng chế độ xã hội”.

Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế “Đối với hoạt động duy tu, sang sửa, xây đắp các công trình quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật thuế giá trị tăng thêm nếu có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đóng góp của quần chúng (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của công ty, cá nhân), vốn giúp đỡ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là cục bộ giá trị công trình.

Đối tượng chế độ xã hội bao gồm: Người có công theo quy định của luật pháp về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách quốc gia; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của luật pháp”.

Căn cứ các quy định trên đây thì hoạt động xây đắp nhà tình nghĩa, nhà đại kết đoàn, nhà đất cho các đối tượng chế độ xã hội theo quy định của luật pháp bằng nguồn vốn đóng góp của quần chúng (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của công ty, cá nhân), vốn giúp đỡ nhân đạo và trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của quần chúng, vốn giúp đỡ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì cục bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, tại điểm n khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Luật thuế TNDN quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là “Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại kết đoàn, nhà tình nghĩa, nhà cho đối tượng chế độ theo quy định của luật pháp, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho địa phương thực dân địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khác biệt gian khổ”.

Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp công ty có các khoản chi tài trợ làm nhà đại kết đoàn, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chế độ theo quy định của luật pháp thì công ty được tính vào tổn phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Như vậy, đối với công trình xây đắp nhà tình nghĩa, nhà đại kết đoàn, nhà đất cho các đối tượng chế độ xã hội theo quy định của luật pháp nêu trên thì cục bộ giá trị công trình thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, công ty thực hành chi tài trợ cho các công trình này được tính vào tổn phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Hàng loạt dự án nhà cao tầng đang triển khai ở trọng tâm tỉnh giấc thành lớn có nguy cơ bị đình chỉ thi công

Theo PV

VOV

Trả lời