Thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

74ccf53af1.jpeg

Câu hỏi được soạn từ chuyên mục Tư vấn luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc thu hồi đất vườn?

Luật sư tham vấn Luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi, cảm ơn người chơi đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề xuất tham vấn luật tới Bộ phận trạng sư tham vấn luật pháp của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của người chơi đã được hàng ngũ trạng sư của Chúng tôi nghiên cứu và tham vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn chấp hành Luật Đất đai,

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

2. Luật sư tham vấn:

Thứ nhất, về thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đât:

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 về Chuyển mục tiêu sử dụng đất thì:

” 1. Các trường phù hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;


b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cách thức ao, biển, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sinh sản sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;”

….

Như vậy, do người chơi ngày nay muốn chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nên sẽ thuộc đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1 điều 57 Luật này, theo đó người chơi cần hoàn thành thủ tục theo nghị định 43/2014.

Theo quy định Tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ dẫn chấp hành một số điều của Luật đất đai về thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất.

“Điều 69. Trình tự, thủ tục chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy chứng thực tới cơ săng nguyên và không gian.

2. Cơ săng nguyên và không gian có bổn phận thẩm tra giấy tờ; xác minh thực địa, giám định nhu cầu chuyển mục tiêu sử dụng đất; chỉ dẫn người sử dụng đất thực hành trách nhiệm tài chính theo quy định của luật pháp; trình Ủy ban dân chúng cấp có thẩm quyền quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất; lãnh đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, giấy tờ địa chính.

Đối với trường phù hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư thì thực hành thủtục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất.


3. Người sử dụng đất thực hành trách nhiệm tài chính theo quy định.”


Cụ thể, thủ tục bao gồm:

+ Nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất

+ Nộp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

+ Nộp cho cơ săng nguyên không gian, sau 7 ngày làm việc cơ săng nguyên không gian xem xát tính phù hợp thức và quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất hay không chuẩn y. Trường phù hợp không chuẩn y phải thông tin rõ lý do.

Thứ hai, về lệ phí khi chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

….

c) Chuyển mục tiêu từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:


– Trường phù hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng bình ổn, lâu dài trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục tiêu sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường phù hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới cách thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2014, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng cao thấp khác nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

– Trường phù hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới cách thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời kì thuê, khi được chuyển mục tiêu sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức cao thấp khác nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

– Trường phù hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới cách thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

Như vậy, mức lệ phí người chơi sẽ phải nộp khi chuyển mục tiêu sử dụng đất được quy định cụ thể tại điểm c, khoản 2 Điều luật này.

Khung giá đất để tính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người chơi xem tại Quyết định của Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc nơi có đất để biết thêm cụ thể.

Tham khảo bài viết tương tác:

Mức thuế khi chuyển mục tiêu sử dụng đất ?

Hỏi về thuế chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất ?

Miễn giảm thuế chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất ?

Mọi vướng mắc người chơi vui lòng bàn bạc trực tiếp với phòng ban trạng sư tham vấn luật pháp trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900 6162hoặc gửi qua email để nhận được sự tham vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự cộng tác!

Trân trọng./.

Bộ phận trạng sư tham vấn luật pháp Đất đai – Công ty luật Minh Khuê