Tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn lên đất thổ cư ?

daf2ff7679.jpeg

Có thông báo cho rằng khi muốn chuyển sang đất thổ cư tôi sẽ phải nộp 100% giá trị cao thấp khác nhau giữa đất thổ cư với đất vườn. Có thông báo lại nói tôi chỉ phải nộp 50% phần đó. Xin trạng sư tham mưu giúp tôi.

Xin cám ơn.

Người gửi: Đoàn

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục hỏi đáp luật pháp đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Luật sư tham mưu luật đất đai trực tuyến gọi: 1900 6162

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 198/2004/NĐ-CP

2. Nội dung giải đáp:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tham mưu luật pháp của chúng tôi. Câu hỏi của game thủ, Luật Minh Khuê xin giải đáp như sau:

– Về thu tiền chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất, căn cứ theo khoản 2, điều 6, nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì tùy từng trường hợp hộ gia đình, cá nhân sẽ nộp tiền sử dụng đất như sau:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà đất thuộc khu cư dân không được xác nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% cao thấp khác nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức cao thấp khác nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

c) Chuyển mục tiêu sử dụng đất có nguồn cội từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp lí sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Đất nhận chuyển nhượng có nguồn cội là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức cao thấp khác nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

– Đất nhận chuyển nhượng có nguồn cội là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức cao thấp khác nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp.

Theo thư game thủ nêu thì trường hợp đất của gia đình game thủ có thể rơi vào điểm a nghĩa là nộp 50% cao thấp khác nhau giữ thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Nếu rơi vào các trường hợp khác thì gia đình game thủ phải nộp 100% tiền cao thấp khác nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (căn cứ vào bảng giá đất do UBND cấp tỉnh giấc nơi mảnh đất tọa lạc ban hành hằng năm để tính thuế).

Như vậy, tùy từng trường hợp cán bộ địa chính sẽ vận dụng mức thu tiền sử dụng đất ăn nhập.

Muốn biết quy mô đất nhà game thủ tính từ đâu thì game thủ phải tham khảo bản đồ địa chính của địa phương nơi game thủ để biết chính xác.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai – Công ty luật Minh Khuê