Tôi muốn dồn điền đổi thửa cho thuận tiện việc canh tác ?

tu-van-luat-dat-dai28429.jpg

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại

Luật sư tham mưu luật pháp đất đai qua laptop– Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 113 Luật Đất đai và Điều 102 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ chỉ dẫn thực hiện Luật Đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp lí từ người khác thì được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng xã, phường, đô thị để thuận lợi cho sinh sản nông nghiệp.

Hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo chủ trương tầm thường về ”dồn điền đổi thửa” thì không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

Như vậy căn cứ vào quy định nêu trên, trong trường hợp ông A và ông B ở xã khác nhau thì họ sẽ không được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau, dù rằng họ có đất nông nghiệp giáp giới nhau và có nhu cầu dồn điền đổi thửa cho thuận lợi việc canh tác.

Các văn bản tác động:

Luật Đất đai số 13/2003/QH11;

Nghị định 181/2004/NĐ-CP Về thực hiện Luật Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

————————————————

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn luật pháp đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn trao đổi, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy đăng ký quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

Trả lời