TP. HCM đề xuất điều chỉnh bảng giá đất ở

Theo đó, thành thị đề nghị đổi tên, chỉnh đoạn (không đổi thay giá) 80 tuyến đường, điều chỉnh giá 5 tuyến đường; bổ sung 6 tuyến đường và điều chỉnh giảm 2 tuyến đường.

Đầu năm 2016 UBND thành thị HCM cũng đã có tờ trình gửi HĐND thành thị về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất vận dụng từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2019 trên địa bàn thành thị.

Điểm mới của bảng giá đất 2016 là trường hợp cho thuê đất để sinh sản, kinh doanh phục vụ thương nghiệp, tài chính, nhà hàng, khách sạn, nhà đất cho thuê, văn phòng làm việc và cho thuê và nhóm 3 (tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất)… hệ số K sẽ tăng 0,1 lần so với năm 2015.

Ngoài ra, tờ trình của UBND thành thị năm 2016 cũng cho biết có 11 quận, huyện đề nghị sửa đổi, bổ sung một số tuyến đường trong bảng giá đất ở. Trong đó có 30 tuyến đường thuộc tám quận, huyện yêu cầu đổi tên, chỉnh đoạn. Có 27 tuyến đường thuộc năm quận, huyện bổ sung thêm và chỉ có độc nhất vô nhị một tuyến đường tại quận 2 là có điều chỉnh giá đất.

Được biết, dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung giá đất ở đã được xây đắp vâng lệnh các quy định của luật pháp, chỉ huy của Thường trực UBND thành thị và đã được các sở, ngành có thúc đẩy và các quận, huyện hợp nhất. Ngoài ra cũng đã được Hội đồng Thẩm định bảng giá đất của thành thị giám định.

Sau khi có văn bản bằng lòng của Thường trực HĐND thành thị, UBND thành thị sẽ ký ban hành quyết định về sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành thị.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

Trả lời