TPHCM: Xác định chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tất cả các chung cư cũ

Cũng theo UBND tỉnh thành, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần đề nghị trình UBND tỉnh thành coi xét nếu trong quá trình thực hành có những gian nan vướng mắc.

UBND các quận có thúc đẩy được giao cấu thích hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các công ty thúc đẩy xác định các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tất cả các tầm thường cư cũ hiểm nguy, hư hỏng nặng cần xây đắp mới; công ty ban bố, công khai và phân nhóm kêu gọi đầu tư (phối thích hợp các tầm thường cư cần tu sửa, không phải xây đắp mới).

Trên cơ sở kết quả kiểm định và việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc cho các tầm thường cư cũ trước năm 1975, UBND tỉnh thành đề nghị UBND các quận có thúc đẩy thực hành theo Khoản K, Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 của UBND tỉnh thành về ủy quyền, cắt cử cho UBND quận có thúc đẩy thực hành nhiệm vụ, quyền hạn thúc đẩy tới thủ tục đầu tư cải tạo, tu sửa tầm thường cư cũ, xây đắp tầm thường cư mới thay thế tầm thường cư cũ được xây đắp trước năm 1975 trên địa bàn tỉnh thành.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP HCM, tỉnh thành hiện có 474 tầm thường cư cũ xây trước năm 1975. Hầu hết các tầm thường cư này đều bị xuống cấp, nhiều tầm thường cư có nguy cơ sụp đổ cao, được kiểm định là hư hỏng nặng hoặc bị xếp loại hiểm nguy cấp D (cấp cao nhất).

Trong 10 năm qua, tỉnh thành mới tháo toá toá để xây mới 32 tầm thường cư cũ với khoảng 4.000 hộ gia đình. Tốc độ cải tại tầm thường cư cũ tại đây còn quá lờ lững.

Cách đây không lâu, UBND tỉnh thành cũng đã ban hành quyết định ủy quyền, cắt cử cho cấp quận, huyện thực hành các nhiệm vụ, quyền hạn thúc đẩy tới đầu tư cải tạo, tu sửa tầm thường cư cũ trước năm 1975 và xây đắp tầm thường cư mới thay thế trên địa bàn.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

Trả lời