Tư vấn diện tích và mức giá bồi thường đất bị thu hồi ?

32059f0602.jpeg

Tôi bị thu hồi 3,9 m nhưng chỉ được bồi hoàn 0,2m với giá 5 triệu đồng. 3,7m không được bồi hoàn do sử dụng sau 22/4/2004. Tôi khiếu nại nhiều lần và đề nghị bồi hoàn cho tôi 20 m (gồm 3,9m theo Quyết định thu hồi đất). Giữa năm 2014, UBND G.V ban hành quyết định 4510 bồi hoàn bổ sung 3,7m nhưng lại vận dụng giá của năm 2009.

Tôi xin hỏi trạng sư: UBND G.V làm như vậy có đúng không? 16,3 m còn lại không được bồi hoàn. Tôi có thể khởi kiện ra Tòa và đề nghị áp giá năm 2014 có được không? Tôi xin tình thực cảm ơn.

Người gửi: H.T.

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục Tư vấn luật pháp đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn diện tích và mức giá bồi thường đất bị thu hồi ?

Luật sư tham mưu luật đất đaigọi số:1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ! Cảm ơn game thủ đã tin tưởng đơn vị luật Minh Khuê! Với câu hỏi của game thủ chúng tôi xin phép được tham mưu như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Nội dung phân tách:

Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định:

” Điều 74. Nguyên tắc bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi hoàn quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi hoàn.

2. Việc bồi hoàn được thực hành bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi hoàn thì được bồi hoàn bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh giấc quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi hoàn khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của luật pháp.”

” Điều 75. Điều kiện được bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an toàn; sinh sản kinh tế – xã hội vì lợi ích nhà nước, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất (sau đây gọi phổ biến là Giấy chứng thực) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người vietnam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vietnam mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

… …”

Như vậy nếu gia đình game thủ thuộc trường phù hợp quy định tại Điều 75 nêu trên thì khi bị thu hồi đất sẽ được Nhà nước bồi hoàn. Mức bồi hoàn như sau:

” Điều 77. Bồi thường về đất, tổn phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi hoàn về đất, tổn phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi hoàn bao gồm quy mô trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và quy mô đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với quy mô đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi hoàn về đất nhưng được bồi hoàn tổn phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với quy mô đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực chấp hành thì việc bồi hoàn, hỗ trợ được thực hành theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sinh sản nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng thực hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi hoàn đối với quy mô đất thực tại đang sử dụng, quy mô được bồi hoàn không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.”

” Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người vietnam định cư ở nước ngoài đang chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại vietnam mà có đủ điều kiện được bồi hoàn quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi hoàn như sau:

a) Trường phù hợp không còn đất ở, nhà đất nào khác trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất thu hồi thì được bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà đất; trường phù hợp không có nhu cầu bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà đất thì Nhà nước bồi hoàn bằng tiền;

b) Trường phù hợp còn đất ở, nhà đất trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất thu hồi thì được bồi hoàn bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được phê chuẩn để bồi hoàn bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà đất phải vận chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi hoàn về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà đất hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người vietnam định cư ở nước ngoài, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hành dự án xây đắp nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi hoàn quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi hoàn về đất.

4. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Như vậy , trường phù hợp này do game thủ không nói rõ Uỷ ban quần chúng. # ra quyết định thu hồi đất của game thủ năm nào nên việc bồi hoàn cho game thủ 3.7m nhưng áp giá năm 2009 là đúng luật hau không? , việc bồi hoàn bằng tiền được tính theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Nếu ủy ban quần chúng. # có quyết định thu hồi đất của game thủ vào năm 2014 thì game thủ mới được khởi kiện vì mức bồi hoàn chỉ dựa vào giá đất của năm có quyết định thu hồi mà thôi.

Trên đây là thư tham mưu của chúng tôi gửi tới game thủ. Chúng tôi chờ đợi rằng, quan điểm tham mưu của chúng tôi sẽ giúp làm minh bạch các vấn đề mà game thủ đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu game thủ cần tham khảo thêm quan điểm chuyên môn của chúng tôi, xin hãy can dự trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected] hoặc qua Tổng đài tham mưu: 1900 6162.

Trên đây là những tham mưu của chúng tôi về vấn đề của game thủ! Cảm ơn game thủ đã tin tưởng và tuyển lựa đơn vị Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI.