Tư vấn quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trao đổi chỉ thỏa thuận bằng miệng ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Điều 463 Bộ luật dân sự 2005 quy định Hợp đồng bàn thảo của cải như sau:

” 1. Hợp đồng bàn thảo của cải là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên giao của cải và chuyển quyền chiếm hữu đối với của cải cho nhau.

2. Hợp đồng bàn thảo của cải phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng nhận hoặc đăng ký, nếu luật pháp có quy định.

3. Trong trường hợp một bên bàn thảo cho bên kia của cải không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc không được chủ chiếm hữu uỷ quyền thì bên kia có quyền huỷ bỏ giao kèo và đề nghị đền bù thiệt hại.

4. Mỗi bên đều được coi là người bán đối với của cải giao cho bên kia và là người mua đối với của cải nhận về. Các quy định về giao kèo trao đổi từ Điều 428 tới Điều 437 và từ Điều 439 tới Điều 448 của Bộ luật này cũng được ứng dụng đối với giao kèo bàn thảo của cải.”

Như vậy, khi game thủ bàn thảo mảnh đất với xóm không có bất kỳ giấy má gì về thỏa thuận bàn thảo và chỉ thỏa thuận bằng mồm. Mà theo quy định luật pháp hiện hành thì khi hai bên bàn thảo của cải với nhau thì phải có giao kèo, giao kèo này phải lập thành văn bản, có công chứng, chứng nhận. Bên cạnh đó, gia đình game thủ cũng chưa thực hành chuyển quyền chiếm hữu mảnh đất bàn thảo này với xóm nên nhận thấy rằng thỏa thuận bàn thảo này không có giá trị pháp lý theo luật pháp hiện hành. Và gia đình game thủ vẫn còn quyền sử dụng đối với mảnh đất lúc trước.