Tư vấn thủ tục sang tên nhà đất khi chủ nhà bị mất (chết) ?

dat20vuon.jpg

Xin cảm ơn

Trân trọng,

Người hỏi: H.A.V

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục Tư vấn luật pháp đất đaicủa đơn vị Luật Minh Khuê.

Cách tính thuế phải nộp khi chuyển nhượng đất vườn

Luật sư tham mưu luật pháp đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của ban. Cảm ơn người chơi đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của người chơi chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý

– Bộ luật dân sự 2005;

– Luật đất đai 2013.

Nội dung phân tách

Căn cứ vào điều 637 về thực hành bổn phận của cải do người chết để lại có quy định:

“Điều 637. Thực hiện bổn phận của cải do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có nghĩa vụ thực hành bổn phận của cải trong khuôn khổ di sản do người chết để lại, trừ trường thích hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường thích hợp di sản chưa được chia thì bổn phận của cải do người chết để lại được người quản lý di sản thực hành theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường thích hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hành bổn phận của cải do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần của cải mà mình đã nhận, trừ trường thích hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường thích hợp Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp hưởng di sản theo di thư thì cũng phải thực hành bổn phận của cải do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân”.

Theo quy định của bộ luật dân sự 2005 về thừa kế thì những người được hưởng thừa kế của cải thì có bổn phận thực hành bổn phận do người chết để lại. Trong trường thích hợp này, người đã chết cho bổn phận sang tay cho anh đối với quy mô đất mà hai bên đã thỏa thuận trao đổi trong hiệp đồng, và đây cũng được xem là thực hành bổn phận do người chết để lại. Trong trường thích hợp này anh có thể đề xuất người thây mặt cho người chết hoặc người quản lý di sản của người chết giao giấy công nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này và kèm theo các giấy má là hiệp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hiệp đồng này phải được công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng nhận tế UBND cấp xã), chứng minh thư quần chúng. # bản sao có chứng nhận của các bên, sổ hộ khẩu bản sao có chứng nhận của các bên gửi xuống văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng khoáng sản không gian cấp huyện để thực hành thủ tục sang tay.

Nếu những người đồng thừa kế hoặc người thây mặt quản lý di sản của người chết mà không chịu cộng tác cũng như sang tay trên giấy công nhận quyền sử dụng đất cho anh thì anh có thể khởi kiện ra Tòa án quần chúng. # cấp quận, huyện nơi có của cải đó đề xuất Tóa án giải quyết hoặc đề xuất UBND cấp xã, phường tiền hành hòa giải, giải quyết tranh chấp cho anh.

Vì theo quy định của luật đất đai 2013 thì người được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phê duyệt một hiệp đồng sẽ được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất, giấy công nhận quyền chiếm hữu nhà và của cải khác gắn liền với đất. Do đó trường thích hợp của anh sẽ được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

“Điều 99. Trường thích hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho những trường thích hợp sau đây:

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hiệp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ”;

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp về đất đai và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham mưu này là để các cá nhân, doanh nghiệp tham khảo.

Trường thích hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Trả lời