Tư vấn về bồi thường đất nông nghiệp khi bị thu hồi ?

TU-VAN-LUAT-TRUC-TUYEN.png

1-Hộ gia đình ,cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà đất trong khu cư dân, nhưng không được xác nhận là đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà đất đơn nhất; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà đất dọc kênh, rạch và dọc tuyến đường liên lạc , thì ngoài việc bồi hoàn theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, còn được hỗ trợ bằng 40% giá đất ở của thửa đất đó nhưng tổng mức bồi hoàn và hổ trợ tối đa không vượt giá đất ở; quy mô được hổ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Trường thích hợp đơn lẻ cần hổ trợ cao hơn , phải xin chủ trương của UBND thức giấc nhưng mức tối đa không quá 70% giá đất ở của thửa đất đó”

Tôi xin hỏi:

Theo khoản 1 điều 15 trên đây khi bị thu hồi đất , thì người dân được hưởng mức bồi hoàn cụ thể như thế nào ? Hiện tôi có một thửa đất với quy mô 2000m2 trong thửa đất đó tôi có một căn nhà 100m2 xây đắp chắc chắn thuộc loại đất vườn .

Luật Sư vui lòng trả lời trường thích hợp của tôi được nhận bồi hoàn như thế nào?

Tôi xin tâm thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tham vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Nguyễn Hồng

Tư vấn về bồi thường đất nông nghiệp khi bị thu hồi ?

Luật sư tham vấn luật pháp Đất đai trực tuyến qua máy tính bảnggọi số:1900 6162

Trả lời:

Cơ sở luật pháp:

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định số 47/2014/NĐ-CPquy định về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi quốc gia thu hồi đất;

– Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi quốc gia thu hồi đất.

Nội dung phân tách:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 15 quyết định của UBND thức giấc Bến Tre như game thủ đã trích dẫn. Thì với quyết định bồi hoàn đất này, game thủ sẽ được bồi hoàn đối với quy mô đất vườn, ao không được coi là đất ở những khoản sau: Bồi thường theo giá đất trồng cây lâu năm dựa trên quy mô đất vườn, ao game thủ đang có + 40% giá đất ở của thửa đất đó (phần đất được xác nhận là đất ở của gia đình game thủ).

Lưu ý rằng: + Tổng mức bồi hoàn theo giá đất trồng cây lâu năm và 40% giá đất ở như trên sẽ không được vượt quá giá đất được xác nhận là đất ở của gia đình game thủ.

+ Diện tích đất mà gia đình game thủ được nhận hỗ trợ sẽ không được vượt quá 05 lần hạn mức giao đất tại địa phương của game thủ.

+ Đối với trường thích hợp đơn lẻ được nhắc tới trong điều 15 trên, game thủ cần tham khảo thêm những quyết định khi UBND Tỉnh Bến Tre ban hành, để nắm rõ vấn đề này hơn.

Thứ hai, hiện thời Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01 bốn tuần 7 năm 2014, kéo theo đó là Luật đất đai 2003 và các văn bản chỉ dẫn thực hành sẽ hết hiệu lực.

Do đó, để biết được game thủ được bồi hoàn như thế nào khi bị thu hồi đất, game thủ có thể căn cứ vào Luật Đất đai 2013:

“Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người vn định cư ở nước ngoài đang chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại vn mà có đủ điều kiện được bồi hoàn quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi hoàn như sau:

a) Trường thích hợp không còn đất ở, nhà đất nào khác trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất thu hồi thì được bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà đất; trường thích hợp không có nhu cầu bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà đất thì Nhà nước bồi hoàn bằng tiền;

b) Trường thích hợp còn đất ở, nhà đất trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất thu hồi thì được bồi hoàn bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được coi xét để bồi hoàn bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà đất phải vận chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi hoàn về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà đất hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người vn định cư ở nước ngoài, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hành dự án xây đắp nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi hoàn quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi hoàn về đất.

4. Chính phủ quy định cụ thể Điều này”.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi quốc gia thu hồi đất.

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hành theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người vn định cư ở nước ngoài đang chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại vn khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của luật pháp về đất đai thì việc bồi hoàn về đất được thực hành như sau:

a) Trường thích hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần quy mô đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban dân chúng cấp thức giấc mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà đất nào khác trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất ở thu hồi thì được bồi hoàn bằng đất ở hoặc nhà đất tái định cư;

b) Trường thích hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần quy mô đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban dân chúng cấp thức giấc mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà đất khác trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất ở thu hồi thì được bồi hoàn bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được coi xét để bồi hoàn bằng đất ở.

2. Trường thích hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng tầm thường sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của luật pháp về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có tầm thường quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban dân chúng cấp thức giấc căn cứ vào quỹ đất ở, nhà đất tái định cư và tình thực tại tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà đất tái định cư cho từng hộ gia đình.

3. Hộ gia đình, cá nhân, người vn định cư ở nước ngoài thuộc các trường thích hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi hoàn bằng đất ở hoặc bằng nhà đất tái định cư thi được Nhà nước bồi hoàn bằng tiền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà đất thuộc trường thích hợp phải vận chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi hoàn về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thành phố nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà đất hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà đất; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban dân chúng cấp thức giấc quy định.

5. Trường thích hợp trong thửa đất ở thu hồi còn quy mô đất nông nghiệp không được xác nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với phần quy mô đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục tiêu sang đất ở ăn nhập với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục tiêu sử dụng đất phải thực hành bổn phận tài chính theo quy định của luật pháp về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

6. Tổ chức kinh tế, người vn định cư ở nước ngoài, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hành dự án xây đắp nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi hoàn quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì việc bồi hoàn thực hành theo quy định sau đây:

a) Trường thích hợp thu hồi một phần quy mô đất của dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hành dự án thì được bồi hoàn bằng tiền đối với phần quy mô đất thu hồi;

b) Trường thích hợp thu hồi tổng thể quy mô đất hoặc thu hồi một phần quy mô đất của dự án mà phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hành dự án thì được bồi hoàn bằng đất để thực hành dự án hoặc bồi hoàn bằng tiền;

c) Đối với dự án đã đưa vào kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi hoàn bằng tiền.

Hướng dẫn tại Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi quốc gia thu hồi đất

“Điều 4: Tái định cư trên quy mô đất còn lại của thửa đất có nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường thích hợp thửa đất có nhà đất bị thu hồi còn quy mô đất nông nghiệp không được xác nhận là đất ở quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hành theo quy định sau đây:

Việc chuyển mục tiêu sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường thích hợp thửa đất có nhà đất bị thu hồi còn quy mô đất nông nghiệp không được xác nhận là đất ở chỉ được thực hành khi phần quy mô còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban dân chúng thức giấc nơi có đất thu hồi.

Trường thích hợp phần quy mô còn lại của thửa đất có nhà đất bị thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban dân chúng cấp thức giấc nơi có đất thu hồi thì cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần quy mô đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Kinh phí tổn bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư đối với phần quy mô đất còn lại trong thửa đất có nhà đất không đủ điều kiện được phép tách thửa khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện trong phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư”.

Theo đó, đối với thửa đất ở thu hồi của gia đình game thủ còn quy mô đất nông nghiệp không được xác nhận là đất ở, theo đó gia đình game thủ cần thực hành thủ tục chuyển mục tiêu quyền sử dụng đất đối với phần đất vườn ao sang thành đất ở. Sau đó, việc bồi hoàn, hỗ trợ khi thu hồi đất ở sẽ được thực hành theo quy định tại các điều trên.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

——————————————————-

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn luật pháp đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn trao đổi, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng thực quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;