Tư vấn về chuyển nhượng đất ?

Khi tới UBND phường để làm thủ tục thì phường báo là nhà láng giềng cạnh đất nhà tôi có đơn trình báo là tôi lấn 20cm2 đất của láng giềng. Trong khi đó năm 2013 khi làm bìa đỏ đã được niêm yết 15 ngày tại UBND phường , nhà láng giềng thì đất lại không có bìa đỏ. Vậy việc làm đơn của láng giềng đúng hay sai ?

Hiện phường đang trợ thì dừng làm thủ tục để chờ giải quyết.

Xin trạng sư tham mưu. Xin cảm ơn!

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về chuyển nhượng đất?

Luật sư tham mưu luật pháp trực tuyến: 1900 6162

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tham mưu cho người chơi như sau:

I Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2013 Quy định hướng dẫn cụ thể một số điều của luật đất đai

II Nội dung phân tách:

Hàng xóm của người chơi vẫn có quyền làm đơn cáo giác nếu có chứng cớ chứng minh người chơi đã xâm lấn 20cm2,ngay cả khi người chơi đã có giấy chứng thực quyền sử dụng đất mà họ không có.

Vì việc người chơi có GCNQSDĐ cũng không tác động tới việc cáo giác của họ

Theo khoản 2c Điều 70 Nghị định 43/2013/NĐ-CP quy định hướng dẫn cụ thể một số điều của luật đất đai

2. Trường thích hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân, người vn định cư ở nước ngoài được chiếm hữu nhà đất tại vn đề nghị đăng ký đất đai, của cải gắn liền với đất, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất thì Ủy ban quần chúng cấp xã có nghĩa vụ đánh giá giấy tờ và thực hành các công việc như sau:

c) Niêm yết công khai kết quả đánh giá giấy tờ, công nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn cội và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban quần chúng cấp xã và khu cư dân nơi có đất, của cải gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; coi xét giải quyết các quan điểm phản ảnh về nội dung công khai và gửi giấy tờ tới Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo quy định của luật pháp thì người chơi chỉ được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình khi người chơi đã có đủ các giấy má thích hợp thức và nhất là đất của người chơi không bị tranh chấp.Còn nếu đất của người chơi đang trong tình trạng tranh chấp thì ủy ban quần chúng xã sẽ dừng lại không giải quyết thủ tục chuyển nhượng cho tới khi mảnh đất có tranh chấp được giải quyết

Như vậy trong trường thích hợp này của người chơi sẽ phải trợ thì dừng để giải quyết tranh chấp nhà láng giềng của người chơi trước đã

Trước hết, người chơi nên tự giải quyết vấn đề với người láng giềng đó . Nếu người láng giềng đó không không đồng ý thì có thể gửi đơn tới Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

“Điều 202 Luật đất đai quy định về việc hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

1 Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai phê chuẩn hòa giải ở cơ sở.

2Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn tới Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3 Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp xã có nghĩa vụ đơn vị việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình đơn vị thực hành phải kết thích hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vn cấp xã và các đơn vị thành viên của Mặt trận, các đơn vị xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hành trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

4 Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có công nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban quần chúng cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi tới các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5 Đối với trường thích hợp hòa giải thành mà có đổi thay hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban quần chúng cấp xã gửi biên bản hòa giải tới Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường thích hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân với nhau; gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường thích hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban quần chúng cùng cấp quyết định công nhận việc đổi thay ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.”

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban quần chúng cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau (theo Điều 203 Luật đất đai):

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về của cải gắn liền với đất thì do Tòa án quần chúng giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng thực hoặc không có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được tuyển lựa một trong hai chế nhạo độ giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án quần chúng có thẩm quyền theo quy định của luật pháp về tố tụng dân sự;

3. Trường thích hợp đương sự tuyển lựa giải quyết tranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hành như sau:

a) Trường thích hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân với nhau thì Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại tới Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc hoặc khởi kiện tại Tòa án quần chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính;

b) Trường thích hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là đơn vị, cơ sở tôn giáo, người vn định cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án quần chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thực hiện phải được các bên tranh chấp nghiêm túc thực hiện. Trường thích hợp các bên không thực hiện sẽ bị cưỡng chế nhạo thực hiện.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của người chơi.Trường thích hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến người chơi chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của người chơi.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai.

Trả lời