Tư vấn về giải tỏa đất và giá đền bù đất ở Cần Thơ ?

Nhà tôi thì không biết có bị giải tỏa hay không nên mấy năm nay không dám sửa sang lại nhà và trồng trọt. Xung quanh co 10 công đất nhà tôi đã giải tỏa và xây đắp nhà hết rồi, chỉ còn đất nhà tôi thôi!

Xin hỏi trạng sư:

1. Giá bồi hoàn cho đất ở Cần Thơ là như thế nào?

2. Và tôi có thể can dự với ai để hỏi về việc có giải tỏa nữa hay không?

Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: C.V

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụcTư vấn luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về giải tỏa đất và giá đền bù đất ở Cần Thơ ?

Luật sư tham mưu giải tòa và bồi hoàn đất đai, gọi số:1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi. Cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi tới đơn vị chúng tôi. Thắc mắc của người chơi sẽ được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13

– Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

– Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) của UBND thành thị Cần Thơ

– Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất của UBND thành thị Cần Thơ

2. Nội dung tham mưu:

1) Do thông báo người chơi cung cấp không đủ nên chúng tôi không rõ 10 công đất của gia đình người chơi thuộc vào loại đất nào. Tuy nhiên, để gia đình người chơi được đền bù về đất khi bị thu hồi để xây đắp khu cư dân mới thì phải phục vụ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai như sau:

Điều 75. Điều kiện được đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bình yên; tạo ra kinh tế – xã hội vì lợi ích nhà nước, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất (sau đây gọi bình thường là Giấy chứng thực) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người vn định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vn mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp […].”

Việc đền bù về đất được quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai như sau:

“Điều 74. Nguyên tắc đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất

[…] 2. Việc đền bù được thực hành bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để đền bù thì được đền bù bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất […].”

Theo quy định trên thì giá bồi hoàn đất bằng giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND thành thị Cần Thơ quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Tại thời điểm ngày nay, bảng giá đất thành thị Cần Thơ được quy định tại quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) của UBND thành thị Cần Thơ và hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại quyết định số 14/2015/QĐ-UBND. Giá đất cụ thể được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Phương pháp định giá đất

[…] 5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là cách thức định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban quần chúng. # thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc) ban hành.”

Như vậy, người chơi có thể căn cứ vào các quy định cụ thể đối với loại đất của 10 công đất này để xác định giá bồi hoàn cho đất thu hồi tại Cần Thơ thời điểm ngày nay.

2) Để hỏi về việc giải tỏa đất thì người chơi có thể tới Ủy ban quần chúng. # cấp huyện nơi có mảnh đất nhà người chơi. Bởi UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai:

“Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

[…] 2. Ủy ban quần chúng. # cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân;

b) Thu hồi đất ở của người vn định cư ở nước ngoài được chiếm hữu nhà đất tại vn […]”

Ngoài ra, người chơi có thể tới hỏi tại đơn vị làm nhiệm vụ bồi thương, phóng thích mặt bằng quy định trong Luật Đất đai:

“Điều 68. Tổ chức làm nhiệm vụ đền bù, phóng thích mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi

1. Tổ chức làm nhiệm vụ đền bù, phóng thích mặt bằng bao gồm đơn vị phục vụ công về đất đai, Hội đồng đền bù, hỗ trợ và tái định cư.

[…]”

Để biết thêm thông báo cụ thể, người chơi vui lòng gọi vào số tổng đài tham mưu luật pháp đất đai trực tuyến, gọi:1900 6162 để được hỗ trợ và trả lời.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời