Tư vấn về hạn mức đất ở ?

fe4570f223.jpeg

Nay tôi muốn làm lại (cấp mới) giấy CNQSDĐ, tôi có qua Phường nơi tôi cư trú hỏi thủ tục làm, họ có chỉ dẫn thủ tục và nói thêm là phần quy mô 30m2 này tôi phải đóng tiền sử dụng đất, và ngày nay mảnh đất đang bị vượt hạn mức đất ở (hạn mức đất ở tại địa phương tôi là 120m2) tôi phải đóng tiền vượt hạn mức. Luật sư cho tôi hỏi cán bộ phường chỉ dẫn như vậy là đúng hay sai ạ? Trong thời kì sẵn sàng làm giấy tờ dịch vụ thủ tục thì tôi có đọc, mày mò Luật đất đai 2013, thì tôi thấy tại Điều 100 có nói: ” 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bất biến mà có một trong các loại giấy má sau đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: a) Những giấy má về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hành hình thức đất đai của Nhà nước vietnam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng tạm Cộng hòa miền Nam vietnam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vietnam;..” Như vậy trường thích hợp của tôi ứng dụng cho điều luật này có đúng không? (đất dùng bất biến trước năm 1993 và có giấy má trước ngày 15/10/93). Không phải nộp tiền sử dụng đất nghĩa là tôi không phải đóng tiền vượt hạn mức (tiền sử dụng đất) – (Hệ số K được dùng để tính tiền sử dụng đất đối với phần quy mô đất ở vượt hạn mức…) đúng không? Còn phần quy mô không bằng nhau trong giấy so với thực tại thì tôi sẽ được cấp lại theo quy mô thực tại – không phải đóng tiền sử dụng đất cho phần quy mô không bằng nhau đúng không Luật sư? ( Luật Đất đai – Điều 98 – Khoản 5 có nói: “Trường thích hợp có sự không bằng nhau quy mô giữa số liệu đo đạc thực tại với số liệu ghi trên giấy má quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng thực đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không đổi thay so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy má về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng lục địa kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất quy mô đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tại. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần quy mô không bằng nhau nhiều hơn nếu có…

Mong được sự giúp đỡ của Luật sư! Xin cảm ơn!

Câu hỏi được chỉnh sửa từchuyên mục tham mưu luật đất đai công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về hạn mức đất ở ?

Luật sư tham mưu về luật pháp đất đai, gọi:1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của game thủ, chúng tôi xin được trả lời và tham mưu như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 45/2014/NĐ-CP, quy định về thu tiền sử dụng đất

Nội dung tham mưu:

Luật đất đai 2013 có quy định:

Điều 100. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bất biến mà có một trong các loại giấy má sau đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hành hình thức đất đai của Nhà nước vietnam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng tạm Cộng hòa miền Nam vietnam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vietnam;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng rẫy, Sổ địa chính trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

c) Giấy tờ thích hợp lí về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc của cải gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 được Ủy ban quần chúng. # cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia theo quy định của luật pháp;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc hình thức cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy má khác được xác lập trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

5. Trường thích hợp có sự không bằng nhau quy mô giữa số liệu đo đạc thực tại với số liệu ghi trên giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng thực đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không đổi thay so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy má về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng lục địa kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất quy mô đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tại. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần quy mô không bằng nhau nhiều hơn nếu có.

Trường thích hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có đổi thay so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy má về quyền sử dụng đất và quy mô đất đo đạc thực tại nhiều hơn quy mô ghi trên giấy má về quyền sử dụng đất thì phần quy mô không bằng nhau nhiều hơn (nếu có) được phê chuẩn cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

Theo những thông báo mà game thủ cung cấp, thửa đất của game thủ thuộc vào trường thích hợp sử dụng đất bất biến và có giấy má về quyền sử dụng đất trước ngày 15 04 tuần 10 năm 2013 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Do đó, game thủ không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm thủ tục xin cấp mới Giấy chứng thực quyền sử dụng đất kể cả với phần đất 30m2. Bạn có thể đề xuất Phường phê chuẩn lại vấn đề này.

Tuy nhiên, quy mô đất thực tại mới này khiến mảnh đất của game thủ bị vượt hạn mức đất ở (so hạn mức đất ở tại địa phương là 120m2), do vậy, game thủ cần phê chuẩn một số quy định về hạn mức đất ở, chi tiết như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 143 và khoản 4, Điều 144 Luật đất đai 2013 quy định việc xác định hạn mức đất ở:

– Đối với đất ở tại nông thôn: UBND cấp thức giấc căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát hành nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền thông qua quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà đất; quy mô tối thiểu được tách thửa đối với đất ở thích thích hợp với điêu kiện và tập quán tại địa phương.

– Đối với đất ở tại thức giấc thành: UBND cấp thức giấc căn cứ vào quy họach sử dụng đất, quy hoạch xây đắp thức giấc thành và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây đắp nhà đất đối với trường thích hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây đắp nhà đất; quy mô tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Tùy thuộc vào mảnh đất của nhà game thủ thuộc khu vực thức giấc thành hay nông thôn mà game thủ có thể căn cứ vào quy định trên để ứng dụng cho thích thích hợp. Do đó, game thủ nên xác định chi tiết lại hạn mức đất ở tại địa phương để tính chính xác quy mô đất vượt hạn mức. Nếu như quy mô đất của game thủ là 170m2 và hạn mức là 120m2 thì quy mô dất vượt hạn mức là 50m2, không phải 30m2 quy mô đất chêch lệch.

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định Nghị định số 45/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, có quy định : “Việc xác định quy mô đất trong hạn mức tại Điểm này phải bảo đảm nguyên lý mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của luật pháp), cá nhân chỉ được xác định quy mô đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở một lần vàtrong khuôn khổ một thức giấc, thành thị trực thuộc trung ương.

Trường thích hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong khuôn khổ một thức giấc, thành thị trực thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn quy mô đất của các thửa đất để xác định quy mô đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở nhưng tổng quy mô đất tuyển lựa không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương nơi tuyển lựa.

Hộ gia đình, cá nhân chịu nghĩa vụ trước luật pháp về tính chân thực, chính xác của việc kê khai quy mô thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức xác nhận đất ở được ứng dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai ăn lận sẽ bị truy tìm thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của luật pháp đất đai và bị xử phạt theo quy định của luật pháp về thuế.”

Về nguyên lý thì Nhà nước chỉ ưu đãi một lần về giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với quy mô trong hạn mức giao hoặc xác nhận quyền sử dụng đất cho một hộ gia đình, cá nhân.

Do đó, nếu hộ gia đình, cá nhân chưa được hưởng hạn mức đất ở để tính thu tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng thực, chuyển mục tiêu sử dụng đất lần nào, mà nay được cơ quan quốc gia có thẩm quyền (không phải địa phương đăng ký hộ khẩu) giao đất hoặc xác nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chuyển mục tiêu sử dụng đất thì được ứng dụng quy định nêu trên.

Trường thích hợp của game thủ, mảnh đất đã từng được quốc gia giao và cấp giấy má nên không được hưởng quy định nêu trên nên gia đình game thủ phải nộp tiền sử dụng đất ngoài hạn mức bằng bảng giá đất do UBND thức giấc thành thị nơi game thủ ở. Việc viên chức phường đề xuất game thủ đóng tiền vượt hạn mức đất ở là hoàn toàn chính xác và đúng với luật pháp.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham mưu này là để các cá nhân, công ty tham khảo.

Trường thích hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật đất đai.