Tư vấn về hiệu lực của hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay?

943c1cd43f.png

Tôi xin thực tâm cảm ơn

Người gửi: N.T

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụctham mưu luật pháp đất đai của đơn vị Luật Minh Khuê

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tham mưu luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Bộ luật dân sự năm 2005

Nội dung giải đáp:

Điều 167 khoản 3 luật đất đai 2013 quy định về vấn đề điều kiện của giao tiếp trao đổi đất như sau:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng nhận giao kèo, văn bản thực hành các quyền của người sử dụng đất được thực hành như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng nhận, trừ trường hợp kinh doanh BĐS quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất, giao kèo chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; giao kèo chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất, của cải gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham dự giao tiếp là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh BĐS được công chứng hoặc chứng nhận theo đề nghị của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng nhận theo quy định của luật pháp về dân sự;

d) Việc công chứng nhận ngày nay các doanh nghiệp hành nghề công chứng, việc chứng nhận thực hành tại Ủy ban dân chúng cấp xã

Như vậy, theo quy định trên thì để có hiệu lực luật pháp thì việc trao đổi đất của anh sẽ phải dược cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng nhận vào giao kèo viết tay của anh

-Hơn nữa, theo quy định tại bộ luật dân sự 2005 thì giả dụ giao tiếp dân sự không tuân hành theo quy định về cơ chế mà luật pháp quy định bắt buộc thì giao tiếp đó sẽ vô hiệu:

Điều 134. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân hành quy định về cơ chế

Trong trường hợp luật pháp quy bất biến thức giao tiếp dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao tiếp mà các bên không tuân theo thì theo đề nghị của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan quốc gia có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hành quy định về cơ chế của giao tiếp trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hành thì giao tiếp vô hiệu.

Như vậy, để việc trao đổi đất của game thủ có hiệu lực luật pháp anh và bên bán đất cho anh cần phải tiến hành công chứng, chứng nhận giao kèo trao đổi nói trên theo đúng quy định của luật pháp.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai

Trả lời