Tư vấn về tách thửa và thủ tục tranh chấp đất đai ?

HOI-DAP-PHAP-LUAT-DAT-DAI.jpg

Tháng 12/2014 Bố tôi làm thủ tục tách sổ đỏ cho các con để các con ra ở riêng và làm nhà. Người láng giềng giáp giới một phần đất của nhà tôi đã kiện Bố tôi lấn chiếm hữu đất trong khi nhà bà vẫn chưa có giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất.

UBND phường đã hòa giải 2 lần không thành, cho tới nay đã quá lâu mà chưa thấy giải quyết được. Phường tham vấn là để lại phần đất gần chỗ tranh chấp, tách các ô đất khác. Hiện giờ Bố tôi làm thủ tục tách sổ đỏ cho 2 đàn ông lớn để làm nhà ở riêng, đã hoàn thành giấy tờ và nộp tại UBND đô thị nhưng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giải đáp dừng lại vì đất đang có tranh chấp.

Vậy tôi muốn nhờ Luật sư tham vấn:

1. Trong trường hợp này gia đình tôi tách thửa đất được không ?

2. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào ?

Tôi xin chân tình cảm ơn!

Người gửi: Tan Nguyen

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụcTư vấn luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về tách thửa và thủ tục tranh chấp đất đai

Luật sư tham vấn đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi! Cảm ơn người chơi đã tin tưởng và chọn lọc tổ chức Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của người chơi chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013

Bộ luật tố tụng Dân sự 2004(sửa đổi bổ sung năm 2011)

Nội dung phân tách:

1. Điều kiện tách thửa

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, bổn phận của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24, Điều 3 Luật Đất đai 2013)

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về Điều kiện thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

“1. Người sử dụng đất được thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thực hiện án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

…”

Theo thông báo mà người chơi cung cấp, mảnh đất mà bố người chơi trong quá trình thực hành việc tách sổ đỏ đã xảy ra tranh chấp về quyền sử dụng đất, việc này vi phạm điều kiện quy định tại điều luật trên: “Đất không xảy ra tranh chấp”. Để có thể tách sổ, trước hết cần giải quyết việc tranh chấp này.

2. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Để giải quyết tranh chấp đất đai thì cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Hòa giải tranh chấp đất đai

Thủ tục này được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013. Theo quy định của luật pháp, đây là thủ tục bắt buộc trước hết khi giải quyết tranh chấp về đất đai, Tuy nhiên, trong trường hợp của người chơi, hòa giải tại cơ sở đã được tiến hành hai lần nhưng vẫn không đạt được mục tiêu. Bởi vậy, để bảo vệ lợi quyền của mình, gia đình người chơi có thể tiến hành các bước tiếp theo

Bước 2: Khởi kiện

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 203 Luật Đất đai 2013:

“Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về của cải gắn liền với đất thì do Tòa án dân chúng giải quyết;

…”

Do đã có giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất nên nếu gia đình người chơi quyết định giải quyết vụ việc này bằng con đường Tòa án thì gửi đơn ra tòa án cấp huyện nơi có BĐS xảy ra tranh chấp căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 25, điểm a khoản 1 Điều 33 và điểm c khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về của cải gắn liền với đất theo quy định của luật pháp về đất đai.

…”

“Điều 33. Thẩm quyền của Tòa án dân chúng huyện, quận, thị xã, đô thị thuộc tỉnh giấc

1. Tòa án dân chúng huyện, quận, thị xã, đô thị thuộc tỉnh giấc (sau đây gọi thông thường là Tòa án dân chúng cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này;

…”

“Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án theo cương vực

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo cương vực được xác định như sau:

c) Tòa án nơi có BĐS có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về BĐS.

…”

Theo quy định trên, người chơi dựa vào tình hình thực tại để có thể đưa ra phương thức giải quyết tốt nhất.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

Trả lời