Tư vấn về việc xin giấy phép xây dựng nhà ?

Tôi xin tâm thành cảm ơn.

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụctham vấn luật pháp đất đaicủa Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tham vấn luật pháp trực tuyến qua laptopgọi:1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ! Cảm ơn game thủ đã tin tưởng và chọn lọc đơn vị Luật Minh Khuê. Về vấn đề của game thủ, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Luật xây đắp 2014

– Luật đất đai 2013

– Thông tư 10/2012/TT-BXD: Hướng dẫn về cấp phép xây đắp.

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây đắp công trình thì:

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây đắp công trình thì:

Nội dung phân tách:

+ Hiện tại gia đình game thủ đang nằm trong diện quy hoạch của một dự án tư hồn hậu trước 2000 tới nay, do việc bồi thường không thỏa đáng nên tới nay vẫn không giải tỏa được. Do tình trạng nhà xuống cấp gia đình game thủ muốn xây đắp lại để ở, theo đó gia đình cần xin cấp phép xây đắp trước khi tiến hành. Tuy nhiên game thủ cần xác định rằng dự án quy hoạch đó thuộc quy hoạch của cơ quan quốc gia có thẩm quyền và thích phù hợp với quy mô công trình của UBND cấp tỉnh giấc quy định.

“Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây đắp có thời hạn

1. Điều kiện thông thường cấp giấy phép xây đắp có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây đắp được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn, ban bố nhưng chưa thực hành và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền;

b) Phù phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc quy định cho từng khu vực và thời hạn sống sót của công trình theo kế hoạch thực hành quy hoạch phân khu xây đắp đã được phê chuẩn;

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá tháo công trình khi hết thời hạn sống sót được ghi trong giấy phép xây đắp có thời hạn, nếu không tự phá tháo thì bị cưỡng nhạo báng và chịu mọi phí tổn cho việc cưỡng nhạo báng phá tháo.

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây đắp có thời hạn phải phục vụ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phục vụ điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Đối với nhà đất đơn nhất phải phục vụ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phục vụ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình, nhà đất đơn nhất được cấp giấy phép xây đắp có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hành quy hoạch xây đắp chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây đắp có nghĩa vụ thông báo cho chủ chiếm hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây đắp và thực hành gia hạn giấy phép xây đắp có thời hạn.

5. Đối với công trình, nhà đất đơn nhất thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây đắp được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây đắp có thời hạn cho việc xây đắp mới mà chỉ cấp giấy phép xây đắp có thời hạn để sang sửa, cải tạo.”

+ Gia đình có thể làm giấy tờ xin giấy phép xây đắp tạm bợ như sau:

– Đơn yêu cầu cấp giấy phép xây đắp tạm bợ;

– Một trong những giấy má về quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp, 01 bản sao photo;

– Bản sao một trong những giấy má chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp về đất đai;

– Bản vẽ kiến tạo xây đắp;

– Giấy cam kết tự phá tháo công trình khi Nhà nước thực hành quy hoạch xây đắp

+ Thẩm quyền cấp giấy phép xây đắp:

Thông tư 10/2012/TT-BXD Quy định:

“Điều 13. Thẩm quyền cấp giấy phép xây đắp

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây đắp quy định tại Điều 14 Nghị định 64/CP thực hành như sau:

1. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc uỷ quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây đắp đối với các công trình xây đắp cấp khác biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hoá, công trình tượng đài, tranh to lớn đã được xếp hạng thực dân địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong thành thị theo quy định của UBND cấp tỉnh giấc; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc ủy quyền.

2. Nay ban quần chúng cấp huyện cấp giấy phép xây đắp các công trình còn lại và nhà đất đơn nhất ở thành thị, bao gồm cả nhà đất đơn nhất trong khu vực đã được Nhà nước xác nhận bảo tàng thực dân địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban quần chúng xã cấp giấy phép xây đắp nhà đất đơn nhất tại những điểm cư dân nông thôn đã có quy hoạch xây đắp được phê chuẩn và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây đắp phải có giấy phép xây đắp thực dân địa giới hành chính do mình quản lý.

4. Tùy thuộc vào cơ cấu đơn vị, năng lực quản lý, UBND cấp tỉnh giấc có thể ủy quyền cho Ban quản lý các khu kĩ nghệ, Ban quản lý các khu thành thị mới cấp giấy phép xây đắp cho các công trình thuộc khu kĩ nghệ và khu thành thị mới, trừ các công trình nêu tại khoản 1 Điều này.

5. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây đắp do mình cấp.

6. Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc quyết định thu hồi giấy phép xây đắp do cấp dưới cấp không đúng quy định.”

– Cũng tại Điều 5 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây đắp công trình thì:

“Điều 5. Giấy phép xây đắp tạm bợ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2009/NĐ-CP

1. Việc cấp giấy phép xây đắp tạm bợ chỉ ứng dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây đắp được phê chuẩn và ban bố nhưng chưa thực hành.

2. Căn cứ thuộc tính, đặc điểm và thời kì thực hành quy hoạch xây đắp của từng khu vực, Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh giấc quy định chi tiết quy mô công trình được cấp giấy phép xây đắp tạm bợ thích phù hợp với tình hình thực tại của địa phương.

3. Trong nội dung giấy phép xây đắp tạm bợ phải ghi rõ thời kì được phép sống sót của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây đắp tạm bợ nếu Nhà nước chưa phóng thích mặt bằng thì công trình được phép sống sót cho tới khi Nhà nước phóng thích mặt bằng để thực hành quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá tháo công trình, nếu không tự phá tháo thì bị cưỡng nhạo báng phá tháo và chủ đầu tư phải chịu mọi phí tổn cho việc phá tháo công trình.”

– Dự án sau bao nhiêu năm không triển khai sẽ bị thu hồi:

Điều 49 LĐĐ 2013 quy định :

“2. Trường phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được ban bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hành các quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật pháp.

Trường phù hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hành các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây đắp mới nhà đất, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sang sửa nhà đất, công trình hiện có thì phải được cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y theo quy định của luật pháp.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được ban bố phải thu hồi để thực hành dự án hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải ban bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu đối với phần quy mô đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường phù hợp cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không ban bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn nhạo báng về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

-> Về thực hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nêu rõ: trường phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được ban bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hành các quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật pháp… Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được ban bố phải thu hồi để thực hành dự án mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải ban bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất… Như vậy, thực hành nghiêm LĐĐ 2013 sẽ hạn nhạo báng được quy hoạch “treo”, dự án “treo” và lợi quyền của người dân trong khu quy hoạch sẽ được bảo đảm.

Trên đây là quan điểm tham vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp về đất đai và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham vấn này là để các cá nhân, đơn vị tham khảo.

Trường phù hợp trong nội dung tham vấn có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật pháp đất đai.

Trả lời