Vấn đề tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm ?

53aa035f6b.jpeg

Trong khi đất này gia đình tôi được quốc gia chia đất từ đất phù hợp tác xã. Hôm nay bên địa chính xã sẽ ra đo đất đó, tôi e ông A với ông địa chính này đã thoả thuận từ trước nên tôi không biết phải cần sẵn sàng những gì? Xin cảm ơn.

Người gửi: P.H

Câu hỏi được chỉnh sửa từchuyên mục tham vấn luật đất đaicủa công ty luật Minh Khuê.

Vấn đề tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm ?

Luật sư tham vấn luật đất đai gọi:1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã tin tưởng và tuyển lựa công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của game thủ, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011)

2. Nội dung phân tách:

Để giải quyết tranh chấp đất đai thì cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Hòa giải tranh chấp đất đai

Được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai chuẩn y hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban dân chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp xã có bổn phận đơn vị việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình đơn vị thực hành phải kết phù hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vn cấp xã và các đơn vị thành viên của Mặt trận, các đơn vị xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hành trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề xuất giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có công nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban dân chúng cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban dân chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường phù hợp hòa giải thành mà có đổi thay hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban dân chúng cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường phù hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường phù hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban dân chúng cùng cấp quyết định công nhận việc đổi thay ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.”

Theo như game thủ trình bày ở trên, cán bộ địa phương sẽ tiến hành thủ tục hòa giải vào thời kì đến. Để chứng minh được quyền lợi của game thủ với mảnh đất này, game thủ nên sẵn sàng những giấy má, tài liệu có ảnh hưởng cung cấp về cội nguồn đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất; chi tiết là những loại giấy má được quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013.

– Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm bợ được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng rẫy, Sổ địa chính trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

– Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm bợ được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng rẫy, Sổ địa chính trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

– Giấy tờ phù hợp lí về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc của cải gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 được Ủy ban dân chúng cấp xã công nhận là đã sử dụng trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia theo quy định của luật pháp;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc cách thức cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Các loại giấy má khác được xác lập trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Nếu game thủ không có những loại giấy má nêu trên game thủ có thể nhờ những hộ dân xung nói quanh đưa ra lời khai làm chứng về việc gia đình game thủ đã khai khẩn, sử dụng mảnh đất đó trong thời kì dài và không có xảy ra tranh chấp cho đến thời điểm ngày nay.

Trong trường phù hợp việc hòa giải tranh chấp đất đai tại xã không thành game thủ có tiến hành các bước sau:

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 203 Luật Đất đai 2013:

“Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về của cải gắn liền với đất thì do Tòa án dân chúng giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng thực hoặc không có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được tuyển lựa một trong hai cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn đề xuất giải quyết tranh chấp tại Ủy ban dân chúng cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án dân chúng có thẩm quyền theo quy định của luật pháp về tố tụng dân sự;

3. Trường phù hợp đương sự tuyển lựa giải quyết tranh chấp tại Ủy ban dân chúng cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hành như sau:

a) Trường phù hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân với nhau thì Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc hoặc khởi kiện tại Tòa án dân chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính;

b) Trường phù hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là đơn vị, cơ sở tôn giáo, người vn định cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án dân chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực chấp hành phải được các bên tranh chấp nghiêm túc chấp hành. Trường phù hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng nhạo báng chấp hành.

Do trong câu hỏi game thủ không nêu rõ là đất nhà game thủ đã có giấy chứng thực hoặc các giấy má quy định tại Điều 100 Luật Đất đai chưa nên chúng tôi chưa có căn cứ để tham vấn cho game thủ cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho trường phù hợp của game thủ. Tuy nhiên, do trường phù hợp của game thủ là tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau nên nếu tuyển lựa giải quyết tranh chấp tại UBND có thẩm quyền thì cần gửi đơn đề xuất giải quyết tranh chấp đến UBND cấp xã nơi có mảnh đất đó, còn nếu lựa chọn Tòa án thì gửi đơn ra tòa án cấp huyện nơi có BĐS tranh chấp căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 25, điểm a khoản 1 Điều 33 và điểm c khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án…

7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về của cải gắn liền với đất theo quy định của luật pháp về đất đai….”

“Điều 33. Thẩm quyền của Tòa án dân chúng huyện, quận, thị xã, đô thị thuộc tỉnh giấc

1. Tòa án dân chúng huyện, quận, thị xã, đô thị thuộc tỉnh giấc (sau đây gọi bình thường là Tòa án dân chúng cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này;

…”

“Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án theo cương vực

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo cương vực được xác định như sau:…

c) Tòa án nơi có BĐS có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về BĐS….”

Theo quy định trên, game thủ dựa vào những loại giấy má chứng thực mà game thủ có để tuyển lựa cơ quan có thẩm quyền giải quyết trường phù hợp chi tiết của game thủ.

Trân trọng ./.

Bộ phận tham vấn luật pháp đất đai

Trả lời